Lepsza ochrona klientów rynku finansowego? Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący przejęcia przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego

Lepsza ochrona klientów rynku finansowego? Rząd  przyjął projekt ustawy dotyczący przejęcia przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego
Źródło: UOKiK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt ustawy zakładający przejęcie przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego - podało Centrum Informacyjne Rządu

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego

Dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego zostaną przejęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego” – napisano.

W komunikacie CIR stwierdza się, że prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego.

„Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot” – napisano w komunikacie CIR.

W ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu, pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada prezes UOKiK.

Projekt zakłada, że postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie UOKiK.

Powstanie Fundusz Edukacji Finansowej

Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności, podano także.

Projekt zakłada powstanie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma być państwowym funduszem celowym zarządzanym przez prezesa UOKiK. Zlikwidowany zostanie natomiast Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews