Leasing w ramach programu COSME – propozycja finansowania dla firm w czasie pandemii

Leasing w ramach programu COSME – propozycja finansowania dla firm w czasie pandemii
Fot. stock.adobe.com / kunertus
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W najnowszym newsletterze Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej informuje o możliwościach uzyskania przez przedsiębiorców finansowania zwrotnego z udziałem branży leasingowej.

Wraz z przystosowywaniem się społeczeństwa do funkcjonowania w czasach pandemii COVID-19, w drugiej połowie bieżącego roku firmy częściej były zainteresowane finansowaniem przez firmy leasingowe.

Wynikiem tego trzeci kwartał 2020 r. okazał się być lepszy o 4% od analogicznego kwartału roku 2019 i tym samym wartość nowych kontraktów wyniosła 18,8 mld zł.

Wiele firm od niemal trzech kwartałów boryka się z trudnościami, część z nich nadal nie powróciła do pełnej sprawności, mimo pomocy udzielanej przez sektor publiczny.

Wsparcie krajowe to nie jedyna ręka wyciągnięta do przedsiębiorstw, na pomoc przychodzą również środki UE.

Promotorem instrumentów finansowych UE na polskim rynku jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE.

Instrumenty finansowe UE i ich zalety

Instrumenty finansowe UE, likwidują bariery w dostępie do finansowania m.in. takie jak brak wkładu własnego, finansowanie o podwyższonym ryzyku (szczególnie w czasach pandemii).

Niestety nie są one lekarstwem na wszystko, przedsiębiorca wnioskujący o finansowanie z zabezpieczeniem w postaci gwarancji UE musi posiadać zdolność kredytową do spłaty zobowiązania.

Program COSME 2014-2020

Jednym ze zmienionych instrumentów finansowych w odpowiedzi na potrzeby rynkowe jest Program COSME. Program gwarancji skierowany do przedsiębiorstw bez ograniczeń branżowych.

W Polsce w obszarze leasingu funkcjonuje dwóch pośredników finansowych tego Programu: PKO Leasing S.A. oraz Pekao Leasing S.A. Zarówno jedna jak i druga instytucja uruchomiły specjalną ofertę dla firm.

PKO Leasing S.A. i pierwsza na polskim rynku oferta leasingu zwrotnego płynnościowego

PKO Leasing S.A. uruchomił pierwszą na polskim rynku ofertę leasingu zwrotnego płynnościowego. W ramach gwarancji COSME-COVID Spółka przeznaczyła 500 mln zł na wsparcie płynności finansowej MŚP.

PKO Leasing S.A. uruchomił właśnie specjalną ofertę skierowaną do właścicieli samochodów osobowych do 3,5 tony, będących klientami PKO Leasing, jak i PKO Banku Polskiego. Poprzez transakcję leasingu mogą oni odzyskać środki wydane na zakup pojazdu przy jednoczesnej możliwości jego dalszego użytkowana.

Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności

Jednym z warunków skorzystania z oferty jest aktywna umowa leasingu lub posiadanie konta firmowego przez minimum 6 miesięcy w PKO Leasing S.A. lub PKO BP S.A.

To pierwszy w Polsce leasing zwrotny płynnościowy z gwarancją COSME-COVID.

PKO Leasing i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały kolejną umowę o udzielenie gwarancji COSME – na portfel o wartości 1,9 mld zł.

Leasing zwrotny płynnościowy z gwarancją COSME-COVID obejmuje finansowanie pojazdu o wartości do 250 tys. zł. Leasingodawca finansuje wartość przedmiotu do 80 proc. wyceny wykonanej przez DEKRA.

Dzięki takiemu finansowaniu przedsiębiorca może zyskać dodatkowe środki na bieżącą działalność firmy. Taka forma finansowania inwestycji była do tej pory mało popularna, jednak w tak zmiennym otoczeniu rynkowym oferta leasingu płynnościowego zwrotnego może spotkać się z większym zainteresowaniem klientów.

Oferta PKO Leasing w ramach programu COSME jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP wg. definicji unijnej. Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności (start-upy).

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, PKO Leasing zaproponuje im m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Możliwe będzie również obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej.

Finansowanie z gwarancją EFI może być wykorzystane m.in. na zakup samochodu osobowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego, tzn. ciągników siodłowych, naczep i przyczep. Z oferty będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów, w tym producenci, przedsiębiorcy budowlani, przewoźnicy, firmy usługowe oraz rolnicy.

Co proponuje Pekao Leasing S.A.?

Drugim polskim pośrednikiem finansowym Programu COSME w obszarze leasingowym jest Pekao Leasing S.A. Dzięki obejmowaniu transakcji leasingowych gwarancją COSME, Pekao Leasing otworzył się na finansowanie o podniesionym ryzyku co na warunkach rynkowych bez gwarancji COSME byłoby trudne lub wręcz niemożliwe.

Klienci zawierający umowę leasingu lub pożyczki z Pekao Leasing z gwarancją COSME będą mogli korzystać z opłaty wstępnej nie większej niż 5% wartości netto środka trwałego

Leasing z gwarancją COSME finansować może pojazdy (z wyłączeniem: samochodów osobowych, motocykli, quadów) oraz maszyny i urządzenia. Oferowany jest w formie leasingu operacyjnego oraz finansowego.

Transakcja może być zawierana w walucie PLN lub EUR. Pekao Leasing w ramach oferty udziela finansowania z minimalnym okresem umowy 60 miesięcy dla transportu drogowego oraz instalacji fotowoltaicznych lub 72 miesięcy w przypadku maszyn i urządzeń, natomiast maksymalny czas bez względu na przedmiot finansowania nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Wartość finansowania nie może przekroczyć 1,5 mln EUR lub odpowiedniej wartości przeliczonej PLN po aktualnym kursie.

Klienci zawierający umowę leasingu lub pożyczki z Pekao Leasing z gwarancją COSME będą mogli korzystać z opłaty wstępnej nie większej niż 5% wartości netto środka trwałego. Z oferty Pekao Leasing skorzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP wg. definicji unijnej.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej