Książeczka mieszkaniowa, od 19 stycznia 2021 roku konieczna rejestracja w banku, który ją prowadzi

Książeczka mieszkaniowa, od 19 stycznia 2021 roku konieczna rejestracja w banku, który ją prowadzi
Fot. stock.adobe.com/graja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zmiany te wprowadzają obowiązek rejestracji książeczek i rozszerzają uprawnienia do premii gwarancyjnej.

Właściciele książeczek  wystawionych do 23 października 1990 r mogą je zlikwidować i otrzymać premię gwarancyjną.

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Najwięcej książeczek mieszkaniowych wydał PKO BP. Na jego stronach czytamy m.in. o zasadach likwidacji książeczek mieszkaniowych:

 • „do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
 • od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31.12.2022, właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas.
 • właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).”  

Czytaj także: Masz książeczkę mieszkaniową? Sprawdź, jak dostać ponad 9 tys. zł premii gwarancyjnej

Na co można przeznaczyć środki i premię z książeczki mieszkaniowej

Przydatne informacje na temat książeczek mieszkaniowych można też znaleźć na stronach BNP Paribas:

„Środki ze zlikwidowanej książeczki wraz z premią gwarancyjną trzeba przeznaczyć na jeden z konkretnych celów mieszkaniowych. Pieniądze można spożytkować m.in. na:

 • kupno lub budowę domu,
 • kupno mieszkania,
 • wkład własny lub spłatę kredytu hipotecznego,
 • partycypację w TBS,
 • remont nieruchomości, np. związany z wymianą okien.

W październiku 2020 r. Sejm uchwalił tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego. W jego ramach rozszerzony został katalog działań, które uprawniają do otrzymania premii gwarancyjnej. Dzięki zmianom, pieniądze z książeczki można przeznaczyć także na:

 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • remonty termomodernizacyjne, np. ocieplenie domu,
 • wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, w tym zamianę starych kotłów na nowe urządzenia, a także instalację lub modernizację instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej,
 • wydatki związane z zawarciem umowy instytucjonalnego najmu mieszkania z dojściem do własności (dotyczy to m.in. programu “Mieszkanie na start” oraz TBS-ów; w tym wypadku środki z premii gwarancyjnej będą przysługiwały po zapłacie części ceny mieszkania, w wysokości nie niższej niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu).”

Zmiana właściciela książeczki mieszkaniowej

Szacuje się, że istnieje jeszcze około 1 mln książeczek mieszkaniowych.

Z przepisów wynika, że książeczka mieszkaniowa może być przedmiotem cesji między dziadkami i wnukami, małżeństwem, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem i powinowatymi.

Źródło: aleBank.pl