Krzysztof Pietraszkiewicz – O marcowym Forum Bankowym i Kongresie Edukacji Finansowej

Krzysztof Pietraszkiewicz – O marcowym Forum Bankowym i Kongresie Edukacji Finansowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Przed nami dwa bardzo ważne wydarzenia. 14 marca odbędzie się doroczne Forum Bankowe, a dzień później Kongres Edukacji Finansowej. Podczas Forum Bankowego będziemy tradycyjnie wysłuchiwać wystąpień wprowadzających Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, które pokazują pewną strategię rozwoju naszego kraju, warunki makroekonomiczne, oraz wskazania dotyczące niezbędnych działań, jakie powinny być podjęte przez banki w całym okresie bieżącego roku.

Bankowcy będą rozmawiać o konsekwencjach regulacji, które zostały wdrożone na poziomie europejskim i krajowym. Będą dyskutować o skutkach nawału regulacji i ogromnych kosztach jakie ponosi sektor bankowy, które będą musiały z konieczności być w pewnej mierze przenoszone na klientów.

Będziemy dyskutować o modelach biznesowych – w związku z regulacjami – ale także w związku z ogromnym postępem, który się dokonuje w całym przemyśle finansowym.

Będziemy też dyskutować o kwestiach bezpieczeństwa elektronicznego. Miliardy operacji wykonujemy w sposób zautomatyzowany, miliony klientów otrzymały klucze do bankowości w postaci bankowości elektronicznej, mobilnej, czy w postaci kart płatniczych, a to wymaga bardzo zgodnego, systematycznego działania banków z ich klientami. Temu będą poświęcone debaty Forum Bankowego 2018.

Podczas Kongresu Edukacji Finansowej będziemy – podobnie, jak w roku ubiegłym – dyskutować z naszymi partnerami, a jest ich ponad 200, o tym jak prowadzić działalność edukacyjną dzieci, młodzieży, a także osób w wieku senioralnym. Chodzi o to, aby wszyscy obywatele byli jak najlepiej wyedukowani, jak najbardziej przygotowani do podejmowania decyzji obarczonych ryzykiem i do wykonywania operacji, które mogą być obarczone ryzykiem operacyjnym, związanym z atakami hakerskimi, czy wykonaniem operacji elektronicznej w sposób niewłaściwy.

Bardzo się cieszymy, że dla Programu Bankowcy dla Edukacji udało się pozyskać wspaniałych partnerów – ponad 130 uczelni, ponad 400 samorządów. Chcemy wspólny Program udźwignąć w pięknym stylu, współpracując z blisko dwustoma organizacjami, które edukacją finansową na terenie kraju się zajmują. Sektor bankowy skierował do tych działań blisko tysiąc wolontariuszy, którzy poza pracą zawodową zajmują się także działaniami edukacyjnymi w szkołach. Bardzo jesteśmy im za to wdzięczni.