Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”: w tym roku podwójni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach

Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”: w tym roku podwójni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszy dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej tradycyjnie już zwieńczyła uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze".

W tym roku w poszczególnych kategoriach Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” są podwójni zwycięzcy #ForumTechnologiiBS #NBS #CPBiI #ZBP #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze #banki

Ceremonię rozpoczął wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński. Nawiązując do programu pierwszego dnia konferencji, szczególną uwagę zwrócił na wystąpienie Juergena Hessa, reprezentującego niemiecką spółkę Fiducia & GAD IT AG dostarczającą usługi teleinformatyczne dla banków spółdzielczych zrzeszonych w grupie Volksbanken und Raiffeisenbanken. – Warto było zapoznać się z doświadczeniami, jakie ma w tej materii bratnia organizacja bankowa; z tym, w jaki sposób niemiecka bankowość spółdzielcza radzi sobie z tworzeniem nowych usług i jak jest regulowana działalność tej organizacji – podkreślił Włodzimierz Kiciński. Zaznaczył, że również w polskiej bankowości lokalnej po okresie inicjatyw poszczególnych banków spółdzielczych przyszedł czas na zintensyfikowanie kooperacji i budowanie przyszłości całego sektora w oparciu o podejmowane wspólnie działania. – Zawsze powtarzamy w ZBP, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje – dodał wiceszef Związku, życząc uczestnikom konferencji owocnych dyskusji podczas drugiego dnia Forum i jak najwięcej udanych wdrożeń nowych technologii w bankach.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Znamy laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” >>>

Statuetki

Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Następnie zabrał głos Maciej Małek, redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. Przypomniał, iż w tym roku wprowadzono nowe zasady Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. – Prowadzimy od roku 2006. Od tego czasu w samym sektorze bankowym, otoczeniu rynkowym i ładzie regulacyjnym zmieniło się wiele, by nie rzec – wszystko – zauważył. Dynamiczne zmiany uwarunkowań, w jakich działają poszczególne banki nie były jedyną przesłanką przemawiającą za wyborem innej metody wyłaniania najefektywniejszych instytucji. – Dotychczas tworząc ranking wykorzystywaliśmy dane nadsyłane przez same banki, na ich podstawie analitycy oceniali i wyłaniali zwycięzców. Ta formuła wyczerpała się w momencie, kiedy mamy do dyspozycji zobiektywizowane, porównywalne i wiarygodne dane, którymi dysponują systemy ochrony instytucjonalnej. Dzięki temu mamy z jednej strony przejrzystość i wiarygodność danych, z drugiej zaś ranking może objąć aż 500 banków, samo to stanowi nową jakość – zaznaczył Maciej Małek.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Jak nowe technologie mogą pomóc bankom spółdzielczym?

Redaktor naczelny „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego” dodał również, iż formuła rankingu nie zamyka się na pozostałe 62 podmioty, które na chwilę obecną pozostają poza strukturami IPS. – Po pierwsze banki te do końca roku mają czas na decyzję odnośnie przystąpienia do systemów ochrony instytucjonalnej, są też alternatywne inicjatywy zmierzające do innych aniżeli dotąd wypracowane form zrzeszania się. Jeżeli tylko będziemy w stanie uzyskać dane porównywalne z tymi, które wypracowały systemy IPS, wówczas serdecznie zapraszamy – zadeklarował Maciej Małek. Gruntownie zmienione reguły wyłaniania laureatów to nie jedyna nowość w tegorocznej edycji rankingu. – W tym roku, w nowej formule zdecydowaliśmy zgodnie, że nagrody w każdej z kategorii na sumę bilansową przyznane zostaną odrębnie dla każdego ze zrzeszeń – powiedział redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. Zrezygnowano przy tym z kategorii „Najefektywniejsze banki spółdzielcze o sumie bilansowej do 50 mln zł”, z uwagi na zbyt mała liczbę potencjalnych kandydatów. – Ten fakt też obrazuje zmiany, jakie zachodzą w sektorze – wskazał Maciej Małek.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Nowoczesne technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych

Zmienione zasady wyboru laureatów tegorocznej edycji rankingu oznaczają, że w poszczególnych kategoriach są podwójni zwycięzcy – banki uczestniczące w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB oraz Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. Śmiało można ich określić mianem primus inter pares. Są to instytucje, które wyróżnia zarówno znakomita sytuacja ekonomiczna, jak i zrównoważony, bezpieczny rozwój.

W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyli w komplecie członkowie kapituły rankingu, w składzie: Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji – przewodniczący, Maciej Małek, redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – sekretarz, Michał Ołdakowski, wiceprezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB – członek oraz Wiesław Żółtkowski, wiceprezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS – członek.

W Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB miejsca na podium zdobyli:

  • W kategorii powyżej 500 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Rumia Spółdzielczy, wyróżnienie odebrał wiceprezes zarządu Aleksander Borzymowski;

Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, statuetkę przekazano na ręce prezes zarządu Barbary Borowskiej.

  • W kategorii od 200 do 500 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, trofeum trafiło w ręce prezesa Władysława Dymka;

Miejsce drugie – Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, nagrodę odebrali prezes zarządu Joanna Pikora-Ignasiak i wiceprezes Szymon Paterski.

  • W kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, statuetkę wręczono prezesowi zarządu Jarosławowi Gawendzie,

Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Raszkowie, wyróżnienie przekazano na ręce prezesa zarządu Łukasza Szkudlarka,,

  • W kategorii do 100 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, nagroda odebrała prezes zarządu Danuta Wilamowicz,

Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Grudusku.

W Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zwycięzcami okazały się:

  • W kategorii powyżej 500 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, statuetkę wręczono prezesowi zarządu Witoldowi Myszorowi;

Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, wyróżnienie w imieniu banku przyjął Marek Macierzanka.

  • W kategorii od 200 do 500 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Łomazach, nagrodę odebrał prezes zarządu Piotr Łojewski;

Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze.

  • W kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Miejsce drugie – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim, nagrodę odebrał prezes zarządu Józef Marcinkowski.

  • W kategorii do 100 mln zł sumy bilansowej:

Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Radymnie

Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Kocku.

Na zakończenie uroczystości Łukasz Cielniak, dyrektor ds. bankowości spółdzielczej w Union Investment, wręczył wyróżnienia tym bankom spółdzielczym, z którymi współpraca okazała się najbardziej owocna.