Koszty wakacji kredytowych dla banków w ’24 wynieść mogą ok. 8,06 mld zł

Koszty wakacji kredytowych dla banków w ’24 wynieść mogą ok. 8,06 mld zł
Wakacje Kredytowe | Źródło: AdobeStock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Koszty przedłużonych wakacji kredytowych dla banków w formule zaproponowanej przez rząd wynieść mogą w 2024 roku 8,06 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

„Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7.703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do wnioskowania o wsparcie).

Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł” – napisano.

W ocenie skutków regulacji podano, że UKNF szacuje, że łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty) może wynosić ok. 268.075 mln zł.

Czytaj także: Związek Banków Polskich o rządowych propozycjach kryteriów dla wydłużonych wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym

Rząd przygotował projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na 2024 rok. Proponuje jednak wprowadzenie kryterium dochodowego, a także ograniczeń związanych z wysokością kredytu.

Rząd zaproponował, że zawieszenie spłaty na warunkach, jakie obowiązywały w roku 2023 było możliwe także w roku 2024.

Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400.000 zł.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400.000 zł, ale nie wyższa niż 800.000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, ale w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.

Czytaj także: Przedłużenie wakacji kredytowych nieracjonalne, utrudni walkę z inflacją

Koszt wakacji kredytowych dla banków wg stanu na 30 IX 2023 wyniósł 12,78 mld zł

Koszt wakacji kredytowych dla banków wg stanu na 30 września ‘23 wyniósł 12,78 mld zł – podano w ocenie skutków regulacji projektu przedłużającego wakacje kredytowe na 2024, a przygotowanego przez MRiT.

„Łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych ujęty w wyniku finansowym banku i/lub kapitałach wynosił 12 780 mln zł na dzień 30 września 2023 r.” – napisano.

Z wakacji kredytowych w 2023 r. mogą skorzystać kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny w złotych, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Możliwe jest zawieszenie 1 raty w kwartale.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak przedłużenie wakacji kredytowych może wpłynąć na finansowanie gospodarki przez banki?

Źródło: PAP BIZNES