Koronawirus w Polsce: ile firm planuje zwolnienia i redukcję wynagrodzeń przez pandemię?

Koronawirus w Polsce: ile firm planuje zwolnienia i redukcję wynagrodzeń przez pandemię?
Fot. stock.adobe.com/wutzkoh
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Redukcję zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii planuje 12% przedsiębiorców, a 21% planuje zmniejszenie wynagrodzenia, wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Wpływ kryzysu koronawirusa na sytuację przedsiębiorstw oraz ich plany zatrudnieniowe i płacowe". 34% firm planujących redukcję zatrudnienia chce zmniejszyć liczbę etatów o nie więcej niż 10%, a 26% - o 10-25%.
Redukcję #zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii planuje 12% przedsiębiorców, a 21% planuje zmniejszenie #wynagrodzenia #koronawirus #COVID19 #firmy @Grupa_PFR @PIE_NET_PL

„Sytuacja w gospodarce zmienia się bardzo dynamicznie. W badaniach sprzed miesiąca dominowała tendencja do postrzegania przyszłości gospodarczej w czarnych barwach. Teraz widzimy urealnianie tej perspektywy przez przedsiębiorców. Wprawdzie co ósma firma dokonała zwolnień, a 18% obniżyło wynagrodzenia, to jednak z drugiej strony 38%. badanych firm zadeklarowało, że dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi im przetrwać dłużej niż 3 miesiące. To o 12 pkt proc. więcej niż jeszcze miesiąc temu. Pomimo to nadal 12% firm planuje dalsze zwolnienia. Obraz wyłaniający się z naszych badań pokazuje, że pomimo coraz częściej pojawiających się prognoz o kilkuprocentowym spadku PKB w 2020 r., firmy nie nastawiają się na głęboki i długotrwały kryzys, chcą raczej przeczekać najgorsze w kondycji umożliwiającej im jak najszybszy start do nowej normalności” – powiedział dyrektor PIE Piotr Arak, cytowany w komunikacie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Zmniejszyła się liczba firm planujących zwolnienia

Badanie wykazało, że 71% firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia, a 8% planuje zwiększyć liczbę pracowników firmy. Firmy planujące zwiększenie zatrudnienia dotyczą: sektora handlowego – takie plany ma 11% przedsiębiorstw handlowych, sektora usług – 9% firm, zwiększanie zatrudnienie planuje również 10% firm dużych.

„W końcu kwietnia w porównaniu do poprzednich fal badania zmniejszyła się liczba firm planujących redukcję kadr. Redukcję kadr planuje 9% mikrofirm (spadek o 14 pkt proc.), wśród małych firm – 9% (spadek o 29 pkt proc.). Jedynie duże firmy znacznie częściej niż pozostałe planują zmniejszyć zatrudnienie – 26% z nich chce przeprowadzić redukcje i jest to o 10 pkt proc.” – czytamy w raporcie.

61% firm utrzyma dotychczasowe wynagrodzenia

W porównaniu do planów płacowych firm z połowy kwietnia, o 8 pkt proc. wzrósł odsetek firm planujących utrzymanie dotychczasowych płac oraz spadł o 11 pkt proc. odsetek firm planujących obniżenie wynagrodzeń dla pracowników.

„61% przedsiębiorstw zgłasza, że utrzyma dotychczasowe wynagrodzenia. To wynik, który pozwala ocenić, że polskie firmy nauczyły się funkcjonować w warunkach wyjątkowo trudnego otoczenia. Z drugiej strony, spośród firm planujących redukcję zatrudnienia, 26 proc. deklaruje zwolnienia dotykające 25-50% załogi, a więc relatywnie duże. Należy pamiętać, że cały czas obserwujemy reakcje krótkoterminowe. W tej chwili wchodzimy w tryb pośredni między normalnym funkcjonowaniem gospodarki a lockdownem, z którym gospodarka mierzyła się do niedawna. Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem dostosowywania się firm do aktywności w nowych warunkach i dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić, w jakiej kondycji polskie przedsiębiorstwa wychodzą z szoku” – podsumował zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

W przypadku sytuacji płynnościowej firm, badanie wykazało, że 52% dużych, 45% średnich, 36% małych i 31% mikro przyznaje, że dysponuje środkami umożliwiającymi im funkcjonowanie dłużej niż kwartał.

Badanie na zlecenie PIE oraz PFR przeprowadzone przez IBRiS w dniach 28-30 kwietnia 2020 r. na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm, wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych.

Źródło: ISBnews