Koronawirus na razie nie szkodzi zbyt mocno bankom

Koronawirus na razie nie szkodzi zbyt mocno bankom
Fot. stock.adobe.com/styleuneed
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie banki zaczęły informować o wynikach I kwartału. Praktycznie wszystkie odczuwają wpływ kryzysu spowodowanego epidemią.

#WitoldGadomski: To, co budzić może niepokój to dosyć niskie odpisy na potencjalne straty spowodowane kryzysem #ZBP @uknf @nbppl

Banki tworzą rezerwy

Banki tworzą rezerwy na niespłacane kredyty. Na zmniejszające się zyski wpływa też polityka RPP, która w tym roku obniżyła referencyjną stopę procentową z 1,50 % do 0,50 %.

Największy polski bank PKO BP przesunął opublikowanie raportu kwartalnego z 6 na 28 maja. Pod koniec kwietnia bank przedstawił informację o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP na działalność grupy kapitałowej PKO BP.

Stwierdził, że uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. odpis z tytułu Covid-19 w kwocie nie niższej niż 215 mln zł. Ocenił, że wpływ obniżki o 1 pkt proc. stopy referencyjnej NBP wyniesie w 2020 roku od 550 do 600 mln zł.

Zajmujący pozycję drugą pod względem aktywów Pekao SA podał, że jego zysk netto w I kwartale 2020 wyniósł 187,5 mln zł i był niższy o 23 % w stosunku do I kwartału 2019 oraz  o 73 % w stosunku do IV kwartału 2019. 

Bank zanotował wyższe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 – około 200 mln zł.

Spadające zyski banków

Grupa Santander Bank Polska SA osiągnęła w I kwartale zysk 171 mln zł, czyli o 46,9 % mniej niż rok wcześniej. Odpisy na poczet rezerw kredytowych wyniosły 466 mln zł, z czego tylko 119 mln zł dotyczy oczekiwanych strat spowodowanych koronawirusem.

Kwotę oszacowano na podstawie wstępnej analizy portfela kredytowego, a szczególnie wysokie ryzyko przypisano pojedynczym klientom biznesowym i korporacyjnym.

W I kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 267,3 mln zł w porównaniu z 324,5 mln zł przed rokiem, co oznacza spadek o 17,6 %. Wynik został pomniejszony o 147 mln zł rezerwy wynikającej z rewizji prognoz wskaźników makroekonomicznych, w których ujęto efekt wpływu koronawirusa.

Zysk netto mBanku w I kwartale to 90,9 mln zł wobec 163,2 mln zł przed rokiem. Spadek wyniósł 44,3 %. W wynikach I kwartału został zawarty dodatkowy odpis na straty kredytowe spowodowane epidemią w wysokości 141 mln zł.

Jest gorzej, ale to jeszcze nie kryzys w bankach

13 maja przed sesją na GPW bank BNP Paribas opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Bank wypracował zysk netto w wysokości 115,1 mln zł wobec 161,1 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 29% rok do roku. W I kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 198,3 mln zł i były wyższe o 113% niż rok wcześniej.

Bank Millennium w I kwartale miał zysk netto w wysokości 18 mln zł w porównaniu do 160 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Był on niższy o 88,7% niż przed rokiem. Przedstawione wyniki nie są w pełni porównywalne, gdyż uwzględniają wyniki Euro Banku, przejętego w II kwartale 2019 r. Wyniki były obciążone szeregiem pozycji nadzwyczajnych, w tym rezerwę na spodziewany wpływ pandemii Covid-19 w wysokości 60 mln zł.

 Alior Bank opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. 6 maja. Zysk netto w wyniósł 73,2 mln zł wobec 103,5 mln zł przed rokiem – spadek o 29,3 %. Odpisy na straty oczekiwane oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rezerw wyniosły 294,8 mln zł wobec 274,6 mln zł rok wcześniej.

Citi Handlowy opublikuje informacje o wynikach I kwartału 14 maja, a Getin Noble 22 maja.

Z dotychczas opublikowanych raportów wynika, że sytuacja największych banków w Polsce pogorszyła się, ale nie jest kryzysowa.

Wszystkie banki (zapewne z wyjątkiem Getin Noble) osiągnęły zyski, aczkolwiek wyraźnie niższe niż przed rokiem.

To, co budzić może niepokój to dosyć niskie odpisy na potencjalne straty spowodowane kryzysem.

W I kwartale banki jeszcze nie doświadczały znacznego wzrostu niespłacalności kredytów, ale II kwartał będzie zapewne gorszy.

Źródło: aleBank.pl