Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: gospodarka 4.0 szansą dla banków spółdzielczych

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: gospodarka 4.0 szansą dla banków spółdzielczych
Andrzej Banasiak, odpowiedzialny w ZBP za obszar studiów i analiz. Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszy z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej odbywał się pod hasłem: Sytuacja ekonomiczna BS i wyzwania stojące przed nimi ‒ wnioski dotyczące sposobów działania BS, możliwości strategicznej współpracy w sektorze.

Projekt realizowany z inicjatywy ZBP wsparły: KIR, BIK, Fundacji Polska Bezgotówkowa, Asseco, InterRisk,  Novum,  Saltus ‒ zaś patronatu medialnego udzieliły Miesięcznik Finansowy Bank i portal aleBank.pl.

Spotkanie otworzył prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Witając uczestników nawiązał do lokalnych wyzwań współczesności, szans jakie stwarza gospodarka 4.0 dla sektora bankowego.

Technologia 5G to nowa perspektywa, dla której nie ma alternatywy. Restrukturyzacja to kolejne zadanie, które poprzez edukację będziemy wspierać z poziomu bankowości lokalnej. Skutecznie konkurować to odpowiadać na potrzeby klientów.

Technologia 5G to nowa perspektywa, dla której nie ma alternatywy

Zielony Ład i dekarbonizacja to szansa i wyzwanie, któremu musimy sprostać pomimo rosnących obciążeń sektora. Wnioski z dzisiejszych prac zaowocują konkretnymi rozwiązaniami – mówił prezes ZBP.

Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes KZBS w ramach przygotowań do przejęcia kierownictwa Rady Konsultacyjnej – wskazała na bariery rozwoju sektora w relacjach z nadzorem i regulatorem, nieadekwatnych do potrzeb regulacjach, czy rekomendacjach pomijających specyficzne uwarunkowania bankowości spółdzielczej.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021, dwie sesje w styczniu, jedna w lutym

Zagrożenia dla rozwoju gospodarczego

Agendę merytoryczną spotkania otworzył dr Andrzej Banasiak, odpowiedzialny w ZBP za obszar studiów i analiz, koordynator Programu Analityczno-Badawczego WIB.

Jego prezentacja dedykowana makroekonomicznym perspektywom roku 2021 wskazała zagrożenia dla rozwoju gospodarczego w obszarze inwestycji, konsumpcji i wymiany handlowej w obrocie międzynarodowym.

Środki Funduszu Odbudowy, transformacja cyfrowa i Zielony Ład to wehikuły zmian

Recesja w UE, w połączeniu z nawrotami pandemii może zakłócić perspektywę odbudowy gospodarki. To wymaga impulsów pro-rozwojowych, restrukturyzacji branż, innowacji w zarządzaniu, transferu technologii.

Środki Funduszu Odbudowy, transformacja cyfrowa i Zielony Ład to wehikuły owych zmian. Sektor bankowy stoi w obliczu wyzwań społecznych, rozwoju akcji kredytowej w nowych warunkach, zmiany struktury finansowania zobowiązań długoterminowych z udziałem listów zastawnych. Rynek kredytów zastawnych w Polsce porównaniu z Niemcami jest bardzo słabo rozwinięty, rynek ten np. w Czechach jest dwa razy większy niż w naszym kraju.

Elektroenergetyka, ciepłownictwo, inwestycje rozproszone w OZE to nowa perspektywa dla bankowości spółdzielczej. Wszystko, co bazuje na energii ‒ z transportem i przemysłem ‒ to szansa dla banków lokalnych. JST potrzebują nowych instrumentów finansowania inwestycji.

Czytaj także: Jak bardzo polskim bankom spółdzielczym zależy na ich udziałowcach?

W roku 2021 realne jest dalsze obniżenie wyników

Prognoza NBP zakładająca spadek dochodów sektora nawet rzędu 23 mld zł to zagrożenie podstaw finansowania gospodarki.

Wzrost wskaźnika NPL prognozowany jest z 6,6 proc. nawet do 19 proc.

Spółdzielczość na tym tle musi poprawić nie tylko relację C/I, ale wynik finansowy netto na jednego zatrudnionego. Wynik odsetkowy spada, a dochody spadają w relacji do odpisów.

W roku 2021 realne jest dalsze obniżenie wyników. Wzrost wskaźnika NPL prognozowany jest z 6,6 proc. nawet do 19 proc. Tak przewiduje firma doradcza EY.

W każdym z wariantów symulacja wyniku sektora wskazuje na możliwość powstania istotnych strat.

Czytaj także: Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności za zmianami w kredytach preferencyjnych dla rolników

Źródło: aleBank.pl