Konkurs na najlepszą pracę nt. rynku kapitałowego już rozstrzygnięty, GPW ogłosiła laureatów

Konkurs na najlepszą pracę nt. rynku kapitałowego już rozstrzygnięty, GPW ogłosiła laureatów
Źródło: Twitter / GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja GPW we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozstrzygnęła siódmą edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Nagrodzone zostały najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o tematyce rynku kapitałowego. Główne nagrody otrzymali autorzy prac na temat: "Podmiotowych korelatów stosowania strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych na rynku finansowym" oraz "Oceny przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie oraz Asymetrii informacji a rezerw płynności spółek akcyjnych".

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, jego instytucji oraz nowoczesnych instrumentów finansowych.

W konkursie mogły startować prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie obronione od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Oceniając nadesłane prace w kolejnej edycji Konkursu, wyraźnie zauważalny jest wzrostowy trend ich poziomu

Do zakończonej edycji Konkursu zgłosiło się 76 uczestników (33 prace licencjackie, 34 prace magisterskie, 9 prac doktorskich). Nadesłane prace oceniała Kapituła Konkursu, składająca się z pracowników naukowych oraz ekspertów GPW.

Kapituła brała pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny prac – w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językową.

‒ Praca naukowa polega między innymi na refleksji o otaczającym nas świecie. Takiej refleksji może sprzyjać izolacja i pewne odcięcie od otoczenia. Chyba najlepszym przykładem jest Immanuel Kant, który umysłem obejmował cały świat mimo, że praktycznie całe życie spędził w jednym miejscu – Królewcu.

Nie jestem więc zaskoczony, że tegoroczna, siódma już edycja konkursu na prace dyplomowe, wypadła tak okazale. Utrzymywanie dystansu społecznego sprzyja snuciu rozważań, a rekordowe obroty i udział w nich inwestorów indywidualnych sprawiają, że tematyka związana z rynkiem kapitałowym jest niezwykle aktualna – podkreślił dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Rekordowe obroty i udział w nich inwestorów indywidualnych sprawiają, że tematyka związana z rynkiem kapitałowym jest niezwykle aktualna

– Oceniając nadesłane prace w kolejnej edycji Konkursu, wyraźnie zauważalny jest wzrostowy trend ich poziomu.

W 2020 roku świadczyła o tym liczba wyróżnień wśród prac doktorskich oraz rekordowa liczba 76 zgłoszeń do Konkursu – powiedział dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW i Kapituły Konkursu, gratulując autorom prac.

Czytaj także: GPW: przebudzenie inwestorów indywidualnych

W tegorocznym konkursie, nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Prace doktorskie:

1. Najlepsza praca ‒ Nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł:

Katarzyna Brzuszkiewicz za pracę Podmiotowe korelaty stosowania strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych na rynku finansowym, której promotorem była dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadzw. UKW. Praca została obroniona na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2. Wyróżnienia ‒ Nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł każda:

Jacek Krawiec za pracę Wpływ ryzyka kredytowego na stopy zwrotu z akcji i ich zmienność na przykładzie spółek z sektora MŚP notowanych na NewConnect i GPW w latach 2007‒2017, której promotorem był dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Maciej Łobza za pracę Efektywność inwestycji odpowiedzialnych społecznie na przykładzie wybranych indeksów giełdowych, której promotorem był dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Paweł Pisany za pracę Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich w kontekście doświadczeń z kryzysu 1997, której promotorem był dr hab., prof. SGH Cezary Wójcik. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Pyfel za pracę Społeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych na przykładzie wybranych segmentów rynku finansowego, której promotorem był prof. dr. hab. Krzysztof Konecki. Praca została obroniona na Uniwersytecie Łódzkim.

Izabela Prager za pracę Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors). Studium prawnoporównawcze, której promotorem był prof. dr. hab. Michał Romanowski. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj także: GPW i BondSpot rozpoczęły proces przekształcenia rynku Catalyst, co się zmieni?

Prace magisterskie:

1. Najlepsza praca ‒ Nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł:

Jakub Grzyb za pracę Ocena przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych  na GPW w Warszawie, której promotorem był dr. hab. Michał Rubaszka. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

2. Wyróżnienia ‒ Nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł każda:

Franciszek Chmiel za pracę Risk preferences and the central bank’s forward guidance equity premium, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Marek Jędryka za pracę Predykcja notowań akcji spółek indeksu WIG20 na podstawie informacji prasowych, której promotorem była dr inż. Teresa Mroczek. Praca została obroniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Prace licencjackie:

1. Najlepsza praca ‒ Nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł:

Milena Gralewska za pracę Asymetria informacji a struktura kapitału i wartość przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie, której promotorem była dr. hab. Anna Białek-Jaworska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Wyróżnienia ‒ Nagrody pieniężne w wysokości 1 000 zł każda:

Sylwia Cieślik za pracę Zastosowanie struktury variable interest entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, której promotorem był dr Tomasz Sosnowski. Praca została obroniona na Uniwersytecie Łódzkim.

Magdalena Kusowska za pracę Ocena skuteczności strategii kontrariańskiej i momentum na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, której promotorem był dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG. Praca została obroniona na Politechnice Gdańskiej.

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie organizowany jest cyklicznie przez Fundację GPW oraz GPW.

Wiosną 2021 roku ogłoszona zostanie kolejna edycja. Wszystkich zainteresowanych GPW i Fundacja GPW zapraszają do udziału.

Czytaj także: Rząd przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW, Fundacja GPW