Koniec z odkładaniem urlopu na później

Koniec z odkładaniem urlopu na później
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Opornego pracownika pracodawca będzie mógł wysłać na przymusowy urlop. Musi go tylko o tym odpowiednio wcześnie poinformować.

#Małgorzata Jankowska: Projekt nowego #KodeksPracy ma być gotowy w marcu 2018 r. #urlopy #Sejm

Pracująca nad projektem nowego kodeksu pracy, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, chce, aby obowiązek korzystania przez pracownika z corocznego wypoczynku przestał być w końcu fikcją. Proponuje, zatem aby pracodawca, jeśli nie uda mu się uzgodnić z pracownikiem satysfakcjonującego obie strony terminu urlopu mógł ten termin wyznaczyć sam informując tylko o tym pracownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku krótszych umów terminowych okres uprzedzenia miałby być krótszy.

Przesunięcie urlopu na rok absolutnym wyjątkiem

Tylko w sytuacji, gdy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika w ustalonym terminie nie będzie możliwe urlop będzie mógł zostać przesunięty na później (nawet na kolejny rok). Przy czym jeśli powodem niemożności skorzystania przez pracownika z urlopu w ustalonym terminie będą przyczyny leżące po stronie pracodawcy, ten ostatni będzie zmuszony udzielić go pracownikowi najpóźniej do końca marca następnego roku kalendarzowego. Jeśli nastąpi to z przyczyn dotyczących pracownika (choroba, urlop macierzyński itp.) – nawet później. Przesuniecie urlopu na kolejny rok ma być jednak absolutnym wyjątkiem.

Obecnie zgodnie z art. 168 K.p. niewykorzystanego w danym roku urlop wypoczynkowego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do końca września następnego roku.

 

Nie będzie wynagrodzenia za urlop na żądanie

Zmienić się mają także zasady korzystania z tzw. urlopu na żądanie. Po pierwsze w kodeksie pracy znaleźć się ma przepis, nakazujący pracownikowi, który chce skorzystać z takiego urlopu złożenie wniosku w tej sprawie najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w dniu, w którym urlop ma być mu udzielony (do tego momentu pracodawca musi też podjąć decyzję o udzieleniu wolnego pracownikowi w tym trybie). Obecnie w kwestii tej dochodzi do częstych sporów między pracodawcami a pracownikami. Doprecyzowanie przepisów ułatwi, zatem życie tym pierwszym. Po drugie za skorzystanie przez pracownika z takiego urlopu nie będzie mu już przysługiwało wynagrodzenie, chyba, że zostanie on, uznany przez strony (w drodze porozumienia), za urlop wypoczynkowy.

 

Długość wypoczynku nie będzie połączona ze stażem pracy

Zamiast dwóch wymiarów urlopu wypoczynkowego (20 i 26 dni) ma być jeden – 26 dni. Oznacza to, że długość wypoczynku nie będzie już połączona ze stażem pracy zatrudnionego. To dobra wiadomość dla osób podejmujących pracę etatową po latach prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.

Projekt nowego kodeksu pracy ma być gotowy w marcu 2018 r.