Konflikt na linii prezes NBP i niektórzy członkowie RPP narasta; będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Konflikt na linii prezes NBP i niektórzy członkowie RPP narasta; będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?
Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński oraz czterech członków RPP - Cezary Kochalski, Wiesław Janczyk, Ireneusz Dąbrowski i Henryk Wnorowski - wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że wyrażają "skrajną dezaprobatę" wobec działań, które w ich ocenie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa; w związku z tymi działaniami uznają za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Poniżej treść oświadczenia:

„Oświadczenie członków Rady Polityki Pieniężnej w sprawie nieakceptowalnych naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) oraz Regulaminu RPP W związku z ostatnimi wypowiedziami publicznymi i opublikowanymi tekstami niektórych członków RPP, oświadczamy:

Czytaj także: Polityka informacyjna NBP utrudnia walkę z inflacją>>>

My, niżej podpisani członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w trosce o zachowanie najwyższych standardów działalności Rady jako konstytucyjnego organu państwa oraz o jej wizerunek w opinii publicznej, a także nie godząc się na naruszanie ani obchodzenie prawa zwracamy uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej powinni zachować niezależność i przestrzegać przepisów prawa, które stanowią, co następuje:

– zgodnie z art 14 ustawy o NBP w okresie kadencji członek Rady nie może w szczególności podejmować działalności publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską a Członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku, pod rygorem odwołania z Rady;

– zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę większością głosów, przy czym na podstawie § 8 Regulaminu RPP: Części obrad oraz decyzje Rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzulą „tajne” w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, do czasu ich podania do wiadomości publicznej. Na podstawie § 12 ust. 1 Protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone” na okres ustalony przez Radę, z zastrzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP. Z kolei w oparciu o § 13 Regulaminu Informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP, do czasu ich opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone”, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy Rada podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia głównych treści dyskusji na posiedzeniu Rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków Rady w głosowaniu, w rozumieniu art. 16 ust. 4 ustawy o NBP; zgodnie z § 16 Regulaminu RPP to Przewodniczący Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu a Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawowych ustaleniach podjętych przez Radę;

– zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o NBP stanowiska zajęte przez członków Rady w głosowaniu podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po upływie 6 tygodni, ale nie później niż 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę nie akceptujemy i wyrażamy skrajną dezaprobatę wobec działań, które w naszej ocenie mogą stanowić naruszenie w/w przepisów prawa a w związku z którymi uznajemy za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
Prof. Adam Glapiński
Prof. Cezary Kochalski
Wiesław Janczyk
Prof. Ireneusz Dąbrowski
Prof. Henryk Wnorowski”.

Odpowiedź Przemysława Litwiniuka

Członek RPP Przemysław Litwiniuk powiedział Radiu Zet, że „oświadczenie napisane językiem Trybuny Ludu”, ale „absolutnie nie przyjmuje tego przytyku do siebie”.

Litwiniuk powiedział w poniedziałek, że członkowie RPP mają utrudnione możliwości działania, a spotkania członków Rady z analitykami NBP są możliwe tylko za zgodą dyrektor Gabinetu Prezesa NBP. Dodał, że bezskutecznie zabiega od dłuższego czasu, żeby powrócić do co najmniej 2-dniowych posiedzeń RPP.

Czytaj także: Przemysław Litwiniuk z RPP: mamy utrudniony kontakt z analitykami NBP >>>

NBP w oświadczeniu po wypowiedzi Litwiniuka napisał, że prezes NBP proponował członkom RPP powrót do rytmu i częstotliwości spotkań sprzed pandemii, a Litwiniuk nie wykazał żadnego zainteresowania tą propozycją.

Czytaj także: NBP odpowiada na zarzuty członka RPP: to nieprawda >>>

Litwiniuk w odpowiedzi na twierdzenia RPP zapowiedział, że podejmie, we właściwym trybie, działania ukierunkowane na odtajnienie zapisu odpowiednich części posiedzeń RPP, żeby potwierdzić swoje słowa.

Komentarz Joanny Tyrowicz

W weekend członkini RPP Joanna Tyrowicz opublikowała własną wersję komunikatu po październikowym posiedzeniu RPP wraz z uzasadnieniem.

Czytaj także: Joanna Tyrowicz z RPP opublikowała własny komunikat po posiedzeniu ws. stóp procentowych >>>

Komentując w nim oficjalną wykładnię komunikatu po październikowym posiedzeniu RPP, że „NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji”, Tyrowicz wskazała, że w październiku Rada nie podjęła działania, więc „to zdanie to czysta drwina z czytelnika i obywateli”.

We wtorek Tyrowicz poinformowała, że na październikowym posiedzeniu RPP prezes NBP był wielokrotnie proszony o zwołanie dwudniowego posiedzenia RPP w celu omówienia opinii RPP do budżetu państwa. Wg jej relacji prezes NBP miał odpowiedzieć, że zastanowi się nad propozycjami.

Czytaj także: Joanna Tyrowicz z RPP: telefony wewnątrz NBP tylko za pośrednictwem sekretariatu >>>

Również we wtorek członkini RPP przekazała, że pierwszego dnia pracy w RPP została poinformowana, że telefony wewnątrz NBP ma wykonywać za pośrednictwem sekretariatu RPP.

Zapisy ustawy o NBP

We wtorkowym oświadczeniu 4 członków RPP i prezesa NBP powołano się na zapisy ustawy o NBP.

Jak zaznaczono, zgodnie z art. 14 ustawy o NBP w okresie kadencji członek Rady nie może w szczególności podejmować działalności publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską a członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku, pod rygorem odwołania z Rady.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę większością głosów, przy czym na podstawie par. 8 regulaminu RPP: części obrad oraz decyzje Rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzulą „tajne” w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, do czasu ich podania do wiadomości publicznej.

Na podstawie par. 12 ust. 1 regulaminu RPP protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone” na okres ustalony przez Radę, z zastrzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP.

Z kolei w oparciu o par. 13 regulaminu informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP, do czasu ich opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone”, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy Rada podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia głównych treści dyskusji na posiedzeniu Rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków Rady w głosowaniu, w rozumieniu art. 16 ust. 4 ustawy o NBP.

Zgodnie z par. 16 regulaminu RPP to przewodniczący Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu, a Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawowych ustaleniach podjętych przez Radę.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o NBP stanowiska zajęte przez członków Rady w głosowaniu podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po upływie 6 tygodni, ale nie później niż 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, ISBnews, PAP BIZNES