Konferencja „Obowiązkowe niekomunikacyjne OC w Polsce”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.150xNadzwyczajna Komisja Sejmu RP ds. Zmian w Kodyfikacjach, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego oraz Polska Izba Ubezpieczeń zapraszają na konferencję: "Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce", która odbędzie się 20 czerwca, 2011 r., godz. 9:00, w sali Kolumnowej Sejmu.

Przedmiotem spotkania będą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla sektora medycznego, prawniczego oraz budowlanego istotne z punktu widzenia gospodarki oraz stabilności społecznej. Celem konferencji będzie ocena obecnego stanu rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce, zdiagnozowanie problemów oraz potrzeb ubezpieczeniowych poszczególnych grup zawodowych. Podczas konferencji przedstawione zostaną również rozwiązania i doświadczenia europejskie w zakresie regulacji prawnych, dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz zostanie zainicjowana dyskusja na temat kierunków zmian w prawie polskim.

Przewodnictwo Radzie Programowej zostało powierzone prof. dr. hab. Tadeuszowi Erecińskiemu, Przewodniczącemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Honorowy patronat nad konferencją objął dr Józef Zych, Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej RP. Program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej PIU.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w konferencji  proszone są o wysłanie potwierdzenia swojego uczestnictwa na adres izba@piu.org.pl. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Źródło: PIU