Komisja Nadzoru finansowego zezwoliła na nowe powołania w zarządach banków spółdzielczych

Komisja Nadzoru finansowego zezwoliła na nowe powołania w zarządach banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poniżej informacje dotyczące bankowości spółdzielczej, z Komunikatu ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 maja 2023 roku.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Moniki Chmielewskiej na stanowisko członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie;

Wiesława Klaga na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu;

Jacka Kosikowskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, następca prawny Banku Ludowego założony został 2 kwietnia 1919 roku w atmosferze powszechnej mobilizacji ludności polskiej, jakim był okres poprzedzający przeprowadzenie plebiscytu, mającego zadecydować o przynależności tych ziem do Polski, bądź do Prus Wschodnich, czytamy na stronach internetowych Banku.

W czasie II wojny światowej władze hitlerowskie zmusiły Polski Bank Ludowy w Kwidzynie i inne placówki do zawieszenia swojej działalności. Obecny Bank wznowił swoją działalność po wyzwoleniu w dniu 27 kwietnia 1946 roku.

W 1992 roku dokonano całkowitej komputeryzacji wszystkich czynności bankowych, połączono kablami światłowodowymi lub połączeniami modemowymi placówki terenowe z Centralą oraz zainstalowano pierwszy w mieście bankomat.

Od stycznia 1993 do grudnia 1994 roku Bank był zrzeszony w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu, a od 1995 roku do 2002 w Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. W chwili obecnej PBS jest zrzeszony w największym zrzeszeniu banków spółdzielczych /359 banków/ w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W dniu 25 maja 1998 roku nastąpiła fuzja pięciu banków: Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, Gardei, Ryjewie, Sadlinkach i Gronowie Elbląskim i z dniem 31 grudnia tego roku powstał Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie.

Dzięki połączeniu potencjału finansowego, technologicznego i organizacyjnego średniej wielkości podmiotów, PBS dołączył do grona największych i pod wieloma względami najlepszych banków spółdzielczych w kraju.

Od marca 2009 prezesem zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie jest Irena Kopik.

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu jest jednym z najstarszych polskich banków, działającym nieprzerwanie od 1876 roku. W roku 1876 utworzono Towarzystwo Zaliczkowe – pierwszą  spółdzielnię  oszczędnościowo–pożyczkową działającą na terenie Starego Sącza. Jak wynika z dokumentów historycznych założycielami Towarzystwa Zaliczkowego w większości byli właściciele realności, czyli bardziej zamożni chłopi, inteligencja i urzędnicy miejscy, informuje na swoich stronach internetowych Bank.

Działalność gospodarcza podczas zarówno okresu zaborów, jak i dwóch wojen światowych ograniczona była przede wszystkim możliwościami finansowymi. Towarzystwo Zaliczkowe działało wyłącznie w oparciu o fundusze własne oraz środki zgromadzone w formie wkładów oszczędnościowych. Stąd też działalność kredytowa była ograniczona.

Pod koniec 1939 roku władze niemieckie nadały Towarzystwu Zaliczkowemu nazwę „Bank Spółdzielczy – Stary Sącz – Genossenchatosbank Alt Sadez” i ustanowiły nadzór nad zarządem Banku.

Z nastaniem niepodległości Bank Spółdzielczy w Starym Sączu kontynuował swoją działalność w nowych warunkach.

Teren działania Banku Spółdzielczego w Starym Sączu ulegał ciągłym zmianom. Na początku Towarzystwo Zaliczkowe prowadziło swoją działalność na terenie miasta Starego Sącza wraz z miejscowościami: Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Mostki oraz Popowice.

Znaczne powiększenie obsługiwanego terenu nastąpiło w 1949 roku. Przyłączono wówczas do Banku Spółdzielczego Kasę Stefczyka działającą w Barcicach i Kasę Stefczyka działającą w Gołkowicach. Teren działania Banku powiększył się o miejscowości obsługiwane przez te Kasy.

Bank w ramach swoich podstawowych czynności wykonuje kompleksową obsługę rachunków bankowych zarówno złotowych, jak i dewizowych obejmującą obsługę poprzez najnowsze kanały elektroniczne, wydaje karty płatnicze i karty kredytowe, realizuje płatności zagraniczne oraz prowadzi kompleksową obsługę kredytową łącznie z gwarancjami bankowymi.

Bank oferuje również kompleksową obsługę ubezpieczeniową, obejmującą obok ubezpieczeń kredytów również ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz osobowe. W ramach szerokiej działalności oszczędnościowej prowadzi także rachunki IKE.

Cała działalność Banku łącznie ze swoimi czterema placówkami podporządkowana jest potrzebom członków i klientów. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie i w ramach współpracy z bankiem zrzeszającym oferuje swoim klientom szereg produktów wspólnych dla całego zrzeszenia.

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednym z większych banków spółdzielczych w kraju. Należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., co umożliwia mu szybki dostęp do najnowszych produktów bankowych oraz jest gwarantem stabilności, czytamy w informacji na stronach internetowych Banku.

Bank działa na terenie powiatów: ostrowieckiego, kieleckiego i opatowskiego.

Posiada szeroką ofertę produktów dla osób fizycznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów instytucjonalnych i różnego rodzaju organizacji. W chwili obecnej prowadzimy obsługę wielu gmin, spółek gminnych i powiatowych.

W Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim konta osobiste posiada ponad 3000 osób. Bank świadczy usługi finansowe zarówno na obszarze kraju, jaki i międzynarodowe m.in. przelewy Swift, przekazy internetowe z zagranicy, przekazy w sieci Western Union oraz Sami Swoi.

Klienci Banku mają możliwość korzystania z usług Systemu Bankowości Internetowej, co umożliwia im dostęp do banku przez 24h na dobę.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim