Komisja Europejska o wzmocnieniu zarządzania kryzysowego średnich i małych banków

Komisja Europejska o wzmocnieniu zarządzania kryzysowego średnich i małych banków
Fot. stock.adobe.com / Leka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska chce dalszego wzmocnienia istniejących unijnych ram zarządzania kryzysowego banków i gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i mniejszych banków, podała Komisja. Przedstawiła wniosek legislacyjny w tej sprawie.

Proponowane przez Komisję rozwiązania m.in. ułatwiają korzystanie z systemów gwarancji depozytów w sytuacjach kryzysowych, a także rozszerzają ochronę deponentów na podmioty publiczne (tj. szpitale, szkoły, gminy) i środki pieniężne klientów zdeponowane w określonych rodzajach funduszy (tj. przez przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego).

„Wniosek umożliwi władzom zorganizowanie uporządkowanego opuszczenia rynku przez upadające banki, niezależnie od ich wielkości i modelu biznesowego, za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi.

W szczególności ułatwi to korzystanie z finansowanych przez branżę zabezpieczeń w celu ochrony deponentów w czasie kryzysów bankowych, np. poprzez przeniesienie ich z banku znajdującego się w trudnej sytuacji do banku funkcjonującego prawidłowo” – czytamy w komunikacie. 

Takie wykorzystanie zabezpieczeń musi być jedynie uzupełnieniem wewnętrznej zdolności banków do pokrywania strat, która pozostaje pierwszą linią obrony, podano także.

Czytaj także: Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

Propozycje Komisji Europejskiej

Proponowany wniosek:

– ma ułatwić korzystanie z systemów gwarancji depozytów w sytuacjach kryzysowych w celu ochrony deponentów (osób fizycznych, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych itp.) przed ponoszeniem strat, kiedy jest to konieczne, aby uniknąć przeniesienia kryzysu na inne banki oraz negatywnych skutków dla społeczeństwa i gospodarki. Opierając się na finansowanych przez branżę zabezpieczeniach (takich jak systemy gwarancji depozytów i fundusze na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji), wniosek zapewnia również lepszą ochronę podatników, których nie trzeba będzie angażować w utrzymanie stabilności finansowej. Systemy gwarancji depozytów mogą być wykorzystywane do tego celu dopiero po wyczerpaniu przez banki ich wewnętrznej zdolności do pokrycia strat i tylko w odniesieniu do banków, które zostały już wyznaczone jako wymagające restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

– ma umożliwić władzom pełne wykorzystanie zalet, jakie oferuje restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja jako element zestawu narzędzi zarządzania kryzysowego. W przeciwieństwie do samej likwidacji restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja może być mniej uciążliwa dla klientów, ponieważ zachowują oni dostęp do swoich rachunków, np. poprzez przeniesienie ich do innego banku. Ponadto zachowana jest ciągłość funkcji krytycznych banku;

– ma zostać utrzymany poziom gwarancji w wysokości 100 tys.  euro na deponenta i bank, jak określono w dyrektywie w sprawie systemów gwarancji depozytów, w odniesieniu do wszystkich kwalifikujących się deponentów w UE. Nowe ramy rozszerzają ochronę deponentów na podmioty publiczne (tj. szpitale, szkoły, gminy), a także środki pieniężne klientów zdeponowane w określonych rodzajach funduszy (tj. przez przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego). Wniosek uwzględnia dodatkowe środki mające na celu harmonizację ochrony tymczasowych wysokich sald na rachunkach bankowych przekraczających 100 tys. euro związanych z konkretnymi zdarzeniami życiowymi (takimi jak spadki lub odszkodowania z tytułu ubezpieczenia).

Czytaj także: Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC Andrea Enria o ryzyku dla banków europejskich

Procedura legislacyjna

Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Inne projekty, takie jak ustanowienie trzeciego i ostatniego filaru unii bankowej – europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS) – oraz dalsze postępy w zakresie integracji rynku, będą analizowane po reformie ram zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów.

Czytaj także: Javorcik: nie grozi powtórka z 2008 r. – kryzys SVB jest w „staroświeckim stylu”

Źródło: ISBnews