Komisja Europejska chce utworzyć unijną jednostkę ds. zagrożeń w cyberprzestrzeni

Komisja Europejska chce utworzyć unijną jednostkę ds. zagrożeń w cyberprzestrzeni
Źródło: SGH/Revistabyte.es
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowa jakość w walce z cyberzagrożeniami - Komisja proponuje utworzenie wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, aby lepiej reagować na incydenty na dużą skalę zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu w Unii Europejskiej, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej, nowa wspólna jednostka ds. cyberprzestrzeni (joint cyber unit) miałaby działać jako platforma zapewniająca skoordynowaną reakcję UE na dotyczące cyberbezpieczeństwa incydenty i kryzysy na dużą skalę.

Koordynacja i wczesne ostrzeganie

Dodatkowo byłby to podmiot zapewniający wsparcie i pomoc w usuwaniu skutków tych ataków.

Organy i agencje UE wraz z państwami członkowskimi będą stopniowo budować europejską platformę na rzecz solidarności i pomocy w celu przeciwdziałania cyberatakom na dużą skalę

Obecnie w UE i państwach członkowskich działa wiele podmiotów zaangażowanych w różne dziedziny i sektory – mimo iż, jak stwierdza Komisja, wiele je różni, mają one do czynienia z podobnymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa – stąd potrzeba koordynacji, dzielenia się wiedzą oraz wczesnego ostrzegania. Taki też jest cel powołania tej nowej jednostki.

Wspólna jednostka ds. cyberprzestrzeni będzie zajmować się rosnącą liczbą poważnych cyberincydentów mających wpływ na usługi publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli w całej Unii Europejskiej.

Działania będą miały szeroki zakres od współpracy operacyjnej i wymiaru sprawiedliwości do działań o charakterze dyplomatycznym.

Potrzeba wymiany kompetencji i wiedzy

Społeczności zajmujące się cyberbezpieczeństwem, w tym społeczności cywilne, organy ścigania, dyplomacji i cyberobrony, a także partnerzy z sektora prywatnego, zbyt często działają oddzielnie.

Dzięki wspólnej jednostce ds. cyberprzestrzeni wszystkie te podmioty będą mogły otrzymać wirtualną i fizyczną platformę współpracy: właściwe instytucje, organy i agencje UE wraz z państwami członkowskimi będą stopniowo budować europejską platformę na rzecz solidarności i pomocy w celu przeciwdziałania cyberatakom na dużą skalę.

Ogłaszając te prace, Komisja argumentuje, iż liczba, skala i skutki cyberataków wobec podmiotów unijnych rosną, co w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo.

Wszystkie właściwe instytucje w UE muszą być w związku z tym przygotowane do wspólnego reagowania i wymiany informacji na zasadzie potrzebnego, a nie ograniczonego dostępu.

Cyberbezpieczeństwo podstawą cyfrowej i połączonej Europy

Komisarz Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE ds. Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała:

-Cyberbezpieczeństwo jest podstawą cyfrowej i połączonej Europy. W dzisiejszym społeczeństwie reagowanie na zagrożenia w sposób skoordynowany ma zasadnicze znaczenie. Wspólna jednostka ds. cyberprzestrzeni przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Razem możemy dokonać znaczących zmian.

Wśród pomiotów, które będą uczestniczyły w pracach koordynacyjnych prowadzonych przez nową jednostkę wskazać można oprócz Komisji Europejskiej, takie podmioty jak ENISA – Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa, EEAS – Europejska Służba Dzialań Zewnętrznych, EC3 – Centrum Cyberbezpieczeństwa Europolu, sieci bezpieczeństwa CERT-EU, CSIRTs oraz SOC.

Komisja proponuje budowanie wspólnej jednostki w drodze stopniowego procesu obejmującego cztery etapy. Celem jest operacyjność nowej wspólnej jednostki do 30 czerwca 2022 r. oraz ukończenie jej tworzenia rok później – 30 czerwca 2023 r.

Źródło: aleBank.pl