KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,8%

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,8%
Fot. stock.adobe.com/Imillian
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 11,63 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. i był wyższy o 10,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7,2% r/r do 15,16 mld zł.

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,7% do 34,22 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,83 mld zł i był o 4,8% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7,2% r/r do 15,16 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 6% r/r do 26,12 mld zł w okresie styczeń-wrzesień.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 6,28 mld zł (wzrost o 4,7% r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,87% na koniec czerwca 2018 r. (wobec 18,96% na koniec 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 – 16,97% (wobec 17,21% na koniec 2017 r.).

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

Źródło: ISBnews