KNF określa warunki na jakich banki mogą oferować obniżenie oprocentowania stałego w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą

KNF określa warunki na jakich banki mogą oferować obniżenie oprocentowania stałego w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą
Fot. stock.adobe.com / Jirawadee
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki, chcąc ograniczyć ryzyko przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, mogą zaoferować przed końcem okresu takiego kredytu nowe, niższe oprocentowanie stałe lub okresowo stałe - wynika z pisma UKNF skierowanego do prezesów banków. Niedopuszczalna jest wcześniejsza konwersja takiej umowy na kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

Według UKNF wdrożenie przez banki zasad wynikających ze stanowiska Urzędu pozwoli ograniczyć ryzyko przedpłaty i służyć będzie upowszechnianiu kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu.

W piśmie do banków, którego główne tezy przekazał PAP Biznes rzecznik UKNF Jacek Barszczewski, Urząd ocenił, że wzrost wartości portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych z okresowo stałym oprocentowaniem powoduje wzrost istotności ryzyka przedpłaty.

Może się ono wiązać się z potencjalnym refinansowaniem kredytów mieszkaniowych w związku ze spadkiem rynkowych stóp procentowych.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uznał za dopuszczalne w tego typu umowach oferowanie przez banki nowego, niższego oprocentowania stałego lub okresowo stałego.

Czytaj także: Kredyty hipoteczne w ING, w nowych ofertach specjalnych ze wskaźnikiem WIRON oraz z okresowo stałą stopą oprocentowania

Kiedy możliwa jest zmiana poziomu oprocentowania kredytu mieszkaniowego

Urząd podał, że niedopuszczalna jest jednak zmiana poziomu oprocentowania stałego w ustalonym w umowie okresie jego obowiązywania, bez jednoczesnego wydłużenia tego okresu.

Według UKNF po każdej ewentualnej zmianie umowy (w formie aneksu) nowe oprocentowanie ustalane ma być na kolejny minimum 5-letni okres.

Z pisma wynika także, że niedopuszczalne jest zastąpienie stałego oprocentowania oprocentowaniem zmiennym przed końcem określonego w umowie okresu obowiązywania oprocentowania stałego oraz oferowanie przez banki refinansowania kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu, zarówno własnych, jak i udzielonych przez inne banki.

„(..) stanowczym oczekiwaniem organu nadzoru jest respektowanie przez wszystkie banki zasady nieoferowania refinansowania kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu kredytami o oprocentowaniu zmiennym lub kredytami o oprocentowaniu okresowo stałym z okresem jego obowiązywania krótszym niż okres, na jaki oprocentowanie stałe zostało ustalone w umowie kredytu refinansowanego” – napisano w piśmie.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o tym jak ożywić rynek listów zastawnych w Polsce

UKNF przypomina o Rekomendacji S

UKNF podał, że banki powinny oszacować ryzyko wynikające z obniżenia oprocentowania stałego i wydłużenia okresu jego obowiązywania oraz właściwie zabezpieczyć się przed tym ryzykiem (w ramach marży lub struktury finansowania).

UKNF zwrócił uwagę na postanowienia Rekomendacji S, w świetle której – w przypadku kredytów hipotecznych o oprocentowaniu okresowo stałym – okres, dla którego oprocentowanie ma stały poziom, powinien wynosić minimum 5 lat. Rekomendowane jest ponadto wydłużanie okresu, dla którego oprocentowanie kredytu hipotecznego jest stałe.

Czytaj także: Bezpieczny Kredyt 2% skłoni deweloperów do inwestycji już na jesieni tego roku?

Źródło: PAP BIZNES