KE obniża do 0,4% prognozę wzrostu PKB Polski – podwyższa do 0,9% w strefie euro

KE obniża do 0,4% prognozę wzrostu PKB Polski – podwyższa do 0,9% w strefie euro
Fot. stock.adobe.com /
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. do 0,4 proc. z 0,7 proc. szacowanych jesienią 2022 roku - wynika z zimowej rundy prognoz KE. Komisja obniżyła też swoje szacunki dla inflacji HICP w Polsce w 2023 r. do 11,7 proc. z 13,8 proc.

„W nadchodzących kwartałach podwyższona inflacja oraz niskie zaufanie konsumentów i przedsiębiorców będą nadal negatywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy. Malejące dochody realne, przy już niskiej stopie oszczędności, będą wywierać presję na konsumpcję prywatną, która według prognoz w 2023 r. nieznacznie spadnie.

Inwestycje prywatne, zwłaszcza w budownictwie, nadal będą pod wpływem wyższych stóp procentowych i podwyższonej niepewności.

Niemniej, znaczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i oczekiwany wzrost wydatków publicznych (zwłaszcza na obronność) z nawiązką zrównoważą słabsze inwestycje prywatne, dzięki czemu wzrost inwestycji ogółem w okresie objętym prognozą będzie dodatni” – napisano w raporcie KE.

Czytaj także: Ekonomiści o raporcie Programu Analityczno-Badawczego poświęconym ograniczaniu inflacji

Polski eksport z szansą na wzrost

„W przypadku handlu zagranicznego, złagodzenie wąskich gardeł w dostawach będzie wspierać wzrost eksportu. W połączeniu ze słabymi prognozami dotyczącymi importu, przewiduje się, że eksport netto powinien pozytywnie kontrybuować do wzrostu w 2023 r. i w 2024 r. (choć w mniejszym stopniu).

Ogółem, po spowolnieniu do 0,4 proc. w 2023 r., oczekuje się, że wzrost PKB powróci do poziomu 2,5 proc. w 2024 r., wraz z osłabieniem inflacji i przyspieszeniem globalnego wzrostu gospodarczego” – dodano.

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska prognozowała, że PKB Polski w 2023 r. urośnie o 0,7 proc., a w 2024 r. o 2,6 proc.

Czytaj także: GUS podał informacje o szacunku wstępnym PKB w 2022 roku

KE obniżyła prognozę poziomu inflacji w Polsce

W najnowszej rundzie prognostycznej ekonomiści KE obniżyli prognozy dla inflacji HICP w Polsce w 2023 r. do 11,7 proc. z 13,8 proc. prognozowanych w listopadzie 2022 r. oraz w 2024 r. do 4,4 proc. z 4,9 proc.

„Inflacja HICP konsekwentnie zaskakiwała in plus w 2022 r. z powodu wzrostu cen surowców, rosnących kosztów produkcji i presji popytowej, która pozwoliła firmom przerzucić koszty na konsumentów. W kolejnych miesiącach, pomimo rozwiązań wprowadzonych przez rząd w celu ograniczenia wzrostu cen gazu i energii elektrycznej, oczekuje się, że inflacja cen energii pozostanie podwyższona ze względu na stopniowe wygaszanie ulg podatkowych na produkty energetyczne w styczniu 2023 r.” – napisano w raporcie.

„Podczas gdy inflacja bazowa będzie prawdopodobnie napędzana przez silny wzrost wynagrodzeń i ekspansywny kurs polityki fiskalnej, spadające, hurtowe ceny energii i pewne rozluźnienie na rynku pracy powinny stopniowo tłumić presję inflacyjną, zwłaszcza pod koniec horyzontu prognozy. W rezultacie, po osiągnięciu w I kw. 2023 r. szczytu na poziomie prawie 17,0 proc., inflacja HICP spadnie do 4,2 proc. w ostatnim kwartale 2024 r. Ogółem inflacja HICP 2023 r. wyniesie 11,7 proc. i 4,4 proc. w 2024 r.” – dodano.

Czytaj także: Prezes NBP: recesji nie będzie, inflacja 6-proc. pod koniec roku

Prognozy dla strefy euro w górę

Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB na ten rok do 0,9% z 0,3% wzrostu oczekiwanego jesienią, jednocześnie obniżając prognozę tegorocznej inflacji – odpowiednio: do 5,6% z 6,1%.

Prognoza wzrostu PKB na 2024 r. dla strefy euro wynosi 1,5% (bez zmian wobec prognozy z listopada ub.r.). Prognoza inflacji na rok przyszły to 2,5% (wobec 2,6% oczekiwanych jesienią).

Dla całej Unii Europejskiej Komisja spodziewa się wzrostu PKB w wysokości 0,8% w 2023 r. i 1,6% w 2024 r. (wobec odpowiednio: +0,3% i +1,6% oczekiwanych w listopadzie). Prognozy inflacji to odpowiednio: 6,4% w 2023 r. i 2,8% w 2024 r. (wobec: +7% i +3% oczekiwanych jesienią).

„Podsumowując, ostatnie wydarzenia nie uzasadniają znacznej korekty w górę profilu wzrostu, który jesienią prognozowano na lata 2023 i 2024. Niemniej jednak, przy wyższym tempie z ubiegłego roku, które przeniesie się na rok 2023 i nieco lepszemu wzrostowi przewidywanemu w bieżącym kwartale, na koniec horyzontu prognozy wielkość produkcji ma być o prawie 1% wyższa od prognozowanej jesienią. Przewiduje się, że inflacja na koniec 2024 r. znajdzie się nieznacznie powyżej celu, podobnie jak jesienią” czytamy w raporcie „European Economic Forecast. Winter 2023”.

Czytaj także: Tyrowicz, RPP: w grudniu ‘23 inflacja może wynieść blisko 10% r/r

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews