GUS podał informacje o szacunku wstępnym PKB w 2022 roku

GUS podał informacje o szacunku wstępnym PKB w 2022 roku
Fot.stock.adobe.com / Kamil
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GUS podał informacje o szacunku wstępnym PKB w 2022 roku i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2022 roku.

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 roku – podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Szacunek PAP Biznes wskazywał na wzrost na poziomie 4,8 proc.

Stopa inwestycji w 2022 wyniosła 16,8 proc. wobec 17,0 proc. w 2021 roku – podał GUS.

„Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. był realnie wyższy o 4,9% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r. (w cenach stałych roku poprzedniego)” – czytamy w komunikacie.

W 2022 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 5,5% w porównaniu z 2021 r., w którym zanotowano wzrost o 8,4%, podano także.

„Nakłady brutto na środki trwałe w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,6% (wobec wzrostu o 2,1% w 2021 r). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2022 r. wyniosła 16,8% wobec 17,0% w 2021 r.” – czytamy dalej.

Spożycie ogółem w 2022 r. wzrosło realnie o 2,1%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3% (w 2021 r. zanotowano wzrost odpowiednio o 5,9 oraz o 6,3%). Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 7,6 pkt proc. w 2021 r. wobec -3,1 pkt w 2020 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,6 pkt proc. (wobec -0,8 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął +3,4 pkt proc. (wobec -1,7 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,3 pkt proc. (wobec -1,6 pkt rok wcześniej).

„Nakłady brutto na środki trwałe w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,6% (wobec wzrostu o 2,1% w 2021 r). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2022 r. wyniosła 16,8% wobec 17,0% w 2021 r.” – napisał Urząd.

„Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto: – wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wzrosła o 4,6% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 6,6% w 2021 r.,
– wartość dodana brutto w przemyśle w 2022 r. wzrosła o 7% w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 2,8% w 2021 r.,
– wartość dodana brutto w budownictwie w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 4,5%, wobec wzrostu o 5,3% w 2021 r.,
– wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 2%, wobec wzrostu o 9,0% w 2021 r.” – czytamy dalej w komunikacie.

Źródło: PAP Biznes

Rośnie wydajność pracy w przemyśle

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 8,7% r/r w styczniu-grudniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,4%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 11,5%, podano w komunikacie.

Demografia: liczba ludności Polski spadła

„Według wstępnych danych liczba ludności Polski w końcu 2022 r. wyniosła 37767 tys., tj. obniżyła się o ok. 141 tys. w stosunku do stanu sprzed roku (w tym w I półroczu 2022 r. zmniejszyła się o ok. 80 tys. osób). Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła -0,37 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 37 osób (w 2021 r. na 10 tys. ludności ubyło 47 osób, tj. dużo więcej niż w poprzednich latach, głównie w następstwie zwiększonej liczby zgonów spowodowanej pandemią COVID-19)” – napisano.

GUS podaje, że spadek liczby ludności utrzymuje się od 2012 r., jedynie w 2017 r. odnotowano nieznaczny jej wzrost (o niespełna 1 tys.).

„Na zmiany liczby ludności w ostatnich latach wpływa przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny (m.in. w wyniku spadku liczby urodzeń, a wzrostu liczby zgonów). Szacuje się, że w 2022 r. liczba urodzeń była o ok. 143 tys. niższa od liczby zgonów” – napisano.

Źródło: PAP Biznes, ISBnews