Jean-Charles Aranda zrezygnował z funkcji członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska

Jean-Charles Aranda zrezygnował z funkcji członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska
Jean-Charles Aranda, BNP Paribas Bank Polska. Fot. Dariusz Iwanski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jean-Charles Aranda złożył z dniem 31 lipca 2023 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska, odpowiedzialnego za obszar finansów, w związku objęciem nowej funkcji w grupie BNP Paribas, podał Bank.

Jean-Charles Aranda to absolwent Uniwersytetu Bordeaux we Francji, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządzania. Dyplomowany Księgowy.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w KPMG w Paryżu, gdzie jako menedżer odpowiadał za obszar bankowego audytu finansowego. W latach 2004 – 2009 pełnił funkcje szefa misji w Centralnym Zespole Księgowości Inspekcji Generalnej BNP Paribas. Do jego zadań należało m.in. stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom finansowym.

W 2009 roku został powołany na stanowisko dyrektora finansowego BNP Paribas El Djazaïr w Algierii. W styczniu 2013 roku awansował na stanowisko dyrektora generalnego tego banku. Od sierpnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Działu Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Kapitałowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., odpowiedzialnego za Obszar Finansów.

Jean-Charles Aranda spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

Czytaj także: Prezes BNP Paribas Bank Polska o toksycznych kredytach hipotecznych i sytuacji sektora bankowego w Polsce

Rezygnacja Grégory Raisona

Rezygnację z członkostwa w Radzie nadzorczej Banku złożył także Grégory Raison, wobec którego Bank rozpoczął procedurę oceny jako kandydata na zwalniane właśnie miejsce w Zarządzie.

Grégory Raison ukończył studia magisterskie na Solvay Business School.

Karierę zawodową rozpoczął w Grupie BNP Paribas w 1997 r. w Departamencie Finansów Banque Générale du Luxemburg. Przez kilka lat zajmował się Kontrolą Zarządczą, a następnie prowadził szereg projektów integracyjnych w Grupie i stworzył transgraniczny departament Zarządczych Polityk Sprawozdawczych.

W połowie 2005 r., po przejęciu Disbank w Turcji przez Fortis, dołączył do miejscowego zespołu jako zastępca dyrektora finansowego z zadaniem integracji nowo nabytej spółki z Grupą Fortis. Po przejęciu Fortis przez BNP Paribas został oddelegowany do pracy w Zespole ds. Integracji w Turcji, gdzie odpowiadał za finansowe aspekty fuzji Fortis Bank Turcja i TEB.

W 2011 r. dołączył do obszaru Finansów Międzynarodowej Bankowości Detalicznej (IRB) jako zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialny za Zarządzanie Kapitałowe. Po 4 latach zajmowania się złożonymi projektami restrukturyzacyjnymi i planowaniem kapitałowym, w połowie 2015 r. przeniósł się do Ukrainy, gdzie objął stanowisko dyrektora finansowego (CFO) Ukrsibbank. Od 2019 r. pełni funkcję dyrektora finansowego (CFO) Obszaru IRB – Europe Mediterranean w Paryżu, gdzie obecnie nadzoruje Finanse, Dane oraz ALM.

Grégory Raison spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

Czytaj także: Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła 441 mln zł zysku netto w 2022 roku

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Aktywa razem banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 roku.

Czytaj także: Szybki wzrost zawartych ugód z frankowiczami w BNP Paribas Bank Polska

Źródło: BNP Paribas Bank Polska, ISBnews