Szybki wzrost zawartych ugód z frankowiczami w BNP Paribas Bank Polska

Szybki wzrost zawartych ugód z frankowiczami w  BNP Paribas Bank Polska
Fot. stok.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska zawarł 1 362 ugody z kredytobiorcami we frankach do 24 lutego 2023 r., podał bank. Liczba zawartych ugód wzrosła o 46,3% kw/kw.

Od grudnia 2021 r. bank prowadzi indywidualne negocjacje z klientami, z którymi pozostaje w sporze lub co do których istnieje uzasadnione ryzyko wdania się w spór.

„Efekty negocjacji ugód z klientami wg stanu na 24.02.2023:

* 11 009 indywidualnych propozycji ugód przedstawionych klientom,

* 2 218 zaakceptowanych propozycji negocjacji,

* 1 362 zawartych ugód” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Postępowania sądowe

Do 31 grudnia 2022 r. w 349 prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 97 orzeczeń na korzyść banku, w tym 60 w związku z zawarciem ugody sądowej, a w 252 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku, stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu, podano także.

„Bank tworzy na bieżąco rezerwy na toczące się postępowania sądowe, których przedmiotem są kredyty denominowane lub walutowe, biorąc pod uwagę aktualny stan wyroków w sprawach przeciwko bankowi oraz kształtującą się linię orzecznictwa. Łączna wartość utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 1 892,4 mln zł (na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1 290,4 mln zł), przy czym wpływ na rachunek wyników banku w 2022 r. wynosił 740 mln zł (w 2021 r. wynosił 1 045,3 mln zł)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bez dywidendy

Zarząd BNP Paribas Bank Polska zarekomendował przeznaczenie całego zysku netto banku za rok obrotowy 2022 w kwocie 370,89 mln zł na kapitał rezerwowy, podał bank. Równocześnie zarząd postanowił zawnioskować do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie kwoty zysku netto za rok 2022 do funduszy własnych.

„Zaliczenie zysku netto za rok 2022 do kapitału podstawowego Tier 1 banku pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynnika kapitału Tier I i łącznego współczynnika kapitałowego o 0,41 pkt proc. oraz skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego o 0,39 pkt proc. przyjmując do kalkulacji dane na 31 grudnia 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

W 2022 r. bank miał 441,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 176,3 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 370,89 mln zł wobec 184,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews