Jarosław Jerzy uzyskał zgodę KNF na powołanie na stanowisko prezesa Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego

Jarosław Jerzy uzyskał zgodę KNF na powołanie na stanowisko prezesa Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
Jarosław Jerzy, LWBS. Źródło: Lubusko-Wielkopolskim Bank Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
20 sierpnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Jerzego na stanowisko Prezesa Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy powstał 20 czerwca 1948 roku, kiedy to w cukierni „Arkadia” w Drezdenku grupa inicjatywna złożona z przedsiębiorców, kupców, rolników i urzędników, przyjęła statut spółdzielni oraz nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Teren działania obejmował miasto Drezdenko oraz gminy Nowe Drezdenko, Trzebicz i Niegosław.

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przystąpieniu do Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, dokonało wyboru Rady Banku, a także pierwszego Zarządu. Oficjalnej rejestracji dokonano jednak 9 sierpnia 1948 roku w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj także: FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Zmiany w ustawodawstwie polskim, jakie miały miejsce w styczniu 1950 roku w związku z zarządzeniem ministra skarbu, spowodowały, że Bank Ludowy w Drezdenku został w połowie 1950 roku przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą. Od 1953 roku GKS Drezdenko otwiera nowe punkty kasowe w Drezdenku, Niegosławiu, nieco później w Trzebiczu, Gościmiu, a w 1957 w Nowym Drezdenku.

Nazwy „Bank” Spółdzielnia mogła użyć dopiero w marcu 1961 roku, kiedy to Ustawa z 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów dała kasom taką możliwość, uprawniając je do używania nazwy „Bank Ludowy” lub „Bank Spółdzielczy”. Z takiej możliwości władze banku skorzystały 19 marca 1961 roku zmieniając nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Bank Spółdzielczy oraz zmieniając obszar działalności na teren Drezdenka, gromady Nowe Drezdenko, Drawiny i Niegosław.

W latach 1975 r. – 1977 r. Bank przejął od Banku Spółdzielczego w Strzelcach Krajeńskich jego oddział w Starym Kurowie. Dwa lata później w 1977 roku Bank Spółdzielczy w Drezdenku przejął będący w likwidacji Bank Spółdzielczy w Gościmiu.

Czytaj także: O bankach spółdzielczych w Senacie RP

Od 1996 roku Bank Spółdzielczy w Drezdenku jako jeden z pierwszych stał się aktywnym uczestnikiem procesu konsolidacji sektora spółdzielczości bankowej, przejmując Bank Spółdzielczy w Strzelcach Krajeńskich wraz z oddziałem w Zwierzynie, który w tamtym okresie odnotowywał złe wyniki finansowe, a rok później – będący na granicy bankructwa Bank Spółdzielczy w Krzyżu Wielkopolskim. Propozycja przejęcia Banku Spółdzielczego w Krzyżu Wlkp. wypłynęła ze strony kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, który na pokrycie strat tego banku zaoferował dużą pomoc finansową. Przejęcie tych wszystkich placówek spowodowało, że BS zaczął prowadzić działalność w sześciu miejscowościach na terenie trzech powiatów i w dwóch województwach, podkreśla LWBS na swoich stronach internetowych.

Rok 2001 był znaczącym rokiem dla Banku Spółdzielczego ze względu na fakt, że w tym właśnie roku dokonano zmiany nazwy na Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku, podkreślając w ten sposób jego szerokie terytorium działania. W tym okresie widoczna była już strategia banku, zmierzająca do wypracowania wizerunku jednostki nowoczesnej, nadążającej za zmianami, jakie zachodziły w gospodarce.

Lata 2019‒2020 r. to okres prac nad unowocześnieniem oferty Banku – czego owocem było między innymi „Mobilne Przyspieszenie”. Klienci Banku otrzymali do dyspozycji szeroki wachlarz portfeli cyfrowych: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.

Ponadto Bank wprowadził do oferty SGB ID, w ramach którego klient może skorzystać z Mojego ID, Profilu zaufanego, a także Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Udostępniono również aplikację mobilną: Nasz Bank oraz Portfel SGB. Na tym jednak nie koniec ‒ LWBS jest w trakcie prac wdrożeniowych dwóch nowych projektów: Kantor SGB oraz SGB MOBILE.

W sierpniu 2020 r. Bank zakończył procedury związane ze zmianą nazwy  (usunięto z nazwy Banku słowa: z siedzibą w Drezdenku) i od tego momentu  może się posługiwać skrótem: LWBS Bank.

Czytaj także: KNF zdecydowała w sprawach nowych prezesów zarządów i połączeń w sektorze banków spółdzielczych

Źródło: Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy