Jakub Głąb, Łukasz Kawulok: Tworzymy idee i wdrażamy je do praktyki bankowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140701.vsoft.400x219Wypowiedź dla aleBank.pl: Jakub Głąb - Dyrektor rozwoju w VSoft, Łukasz Kawulok - Dyrektor obszaru bankowości w VSoft

Maciej Małek: Co skłoniło panów do aktywnej obecności na tegorocznym Forum Horyzonty Bankowości?

Jakub Głąb: Firma VSoft działa w branży finansowej od wielu lat. Nie tylko dostarczamy systemy informatyczne, ale jesteśmy pewnym inspiratorem do działań, tworzymy idee, które następnie możemy wdrażać w obszarach: bankowym, windykacji, ubezpieczeniach, leasingach. Zastanawialiśmy się nad tym, jak dane, które pozyskujemy w różny sposób, możemy wykorzystać w obszarze bankowości. W tym celu stworzyliśmy narządzie do wczesnego ostrzegania w różnych sytuacjach, które pojawiają się w branży finansowej, bankowej.

MM: Gdybyśmy mieli krótko opisać zalety oferowanego rozwiązania.

Łukasz Kawulok: Podstawową zaletą jest to, że rozwiązanie jest na tyle ogólne. że może być zaaplikowane w wielu miejscach, obszarach działalności czy bankowej czy ubezpieczeniowej. Właśnie po to tutaj jesteśmy, aby zainspirować naszych kolegów bankowców tym, aby wykorzystali to rozwiązanie. Aby zaczęli korzystać z danych dostępnych poza wewnętrznymi systemami bankowymi. Aby otworzyli się na szeroki świat, na obszar Big Data w aktywny sposób – dzięki naszemu narzędziu – aby korzystali z dostępnych nam danych, aby mieli dostęp nie tylko do danych, ale do informacji.

MM: Jakie warunki muszą być spełnione aby dane zewnętrzne mogły być użyteczne nie tylko z punktu widzenia kalibracji, ale zdolności do implementowania przez system macierzysty?

ŁK: Nasze rozwiązania, które proponujemy ma na samym początku dostarczyć mechanizmy pobierania danych. Nie tylko ze źródeł, z których banki już korzystają: zewnętrzne bazy, biura informacji kredytowej, rejestry dłużników, ale z takich źródeł, jak chociażby osławiony już facebook, LinkedIn czy inne rejestry dostępne publicznie. Oczywiście potrzebne jest wyjście na zewnątrz. Decyzja, że dane są potrzebne, że da się je wykorzystać. W narzędziu można w płynny sposób połączyć te informacje z informacjami, które bank już posiada i dzięki temu zobaczyć zależności. W taki sposób chcemy też podejść do sprzedaży produktu. Jesteśmy w stanie zaoferować bankowi okres próbny, aby mógł stwierdzić, czy to rzeczywiście działa, daje dodatkową wartość w stosunku do tego, co już ma, monitorując pewnych wybranych klientów.

MM: Czy wasze rozwiązania da się wpisać w dotychczas funkcjonujące w bankach CRMy, ponieważ kwestia kosztów wydaje się tu niebagatelna?

JG: Myślę, że tak. Nasze rozwiązanie może wykorzystać w obecnie działających systemach CRMowych i na podstawie tych danych ostrzegać banki i inne instytucje finansowe o różnych akcjach, które mają miejsce na rynku finansowym.

MM: System wczesnego ostrzegania zakłada szybkie podejmowanie decyzji aby minimalizować lukę bezpieczeństwa. Jakie warunki muszą spełniać dane, aby szybko podjęta decyzja nie implementowała kolejnych błędów?

ŁK: Wymagana jest odpowiednia postać danych, pewna ich normalizacja i przygotowanie. Zazwyczaj wewnątrz banku są mechanizmy, które to zapewniają. Dostarczając nasze rozwiązanie razem z gotowymi tzw. czujkami, czyli mechanizmami – fragmentami oprogramowania, które już potrafią z dostępnych zewnętrznych źródeł pobierać informacje, zapewniamy aby one w odpowiedni sposób trafiły do systemu, a analityk biznesowy decyduje, które z informacji są dla niego istotne, a które mogą poczekać i on to wprowadza i konfiguruje je w systemie. Wtedy system działa automatycznie w pełnym trybie online.

MM: Czy dynamika rozwoju rynku sprawia, ze banki są przygotowane na ponoszenie nakładów, które będą w ostatecznym rachunku konieczne, aby nasz system był szczelny i bezpieczny wobec ataków z zewnątrz?

JG: Na pewno tak. Jeśli chodzi o nasze systemy to spełniają wszystkie wymogi w związku z bezpieczeństwem. Nasze rozwiązania są certyfikowane, przechodzą audyty bezpieczeństwa, z uwagi na fakt, że my już od dawna współpracujemy z instytucjami finansowymi kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne ale jednocześnie typowe – jesteśmy do nich przyzwyczajeni.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Jakub Głąb, Łukasz Kawulok: Tworzymy idee i wdrażamy je do praktyki bankowej

www.aleBank.pl