Jakie są oczekiwania klienta banku spółdzielczego?

Jakie są oczekiwania klienta banku spółdzielczego?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z elementów prezentacji przygotowanej przez zespół kierowany przez dr. Krzysztofa Kila z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie "Ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych" przedstawionej podczas pierwszego dnia "Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej" było omówienie wyników badań klientów banków spółdzielczych. Okazuje się, że klienci oczekują od banków spółdzielczych produktów związanych z ochroną środowiska - mówił dr Mateusz Folwarski z UE w Krakowie, który przedstawił wnioski i rekomendacje z badań ankietowych.

Ochrona środowiska i płatności bezgotówkowe – to są dwa główne tematy, które interesują klientów banków spółdzielczych – wynika z badań ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ochrona środowiska, tego oczekują klienci i UE

„Podstawową kwestią są produkty związane z ochroną środowiska. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, w swoim wystąpieniu rozpoczynającym Konwent stwierdził, że wpływ klimatu na sektor bankowy jest nie do uniknięcia.” – mówił  dr Mateusz Folwarski i dodał:

„Nasz Zespół uważa, że oferowanie produktów opartych na ochronie środowiska może zmienić sposób postrzegania banków spółdzielczych przez ich klientów. Mogą one być postrzegane jako instytucje nowoczesne, działające na rzecz ochrony środowiska.”

W tym miejscu naukowiec z Krakowa nawiązał do wystąpienia Andrzeja Banasiaka, dyrektora w ZBP, który wskazywał na szanse rozwojowe banków spółdzielczych w przypadku ich zaangażowania się w tzw. zieloną gospodarkę.

Na wdrożenie rozwiązań związanych z Zielonym Ładem Unia Europejska przeznacza miliardy euro, z których znaczna część trafi do Polski.

Nowoczesne płatności

Drugi element, na który klienci banków spółdzielczych zwracają uwagę i to  czego oczekiwaliby od nowoczesnego banku spółdzielczego, z jakim chcieliby być utożsamiani ‒ to zróżnicowanie metod dokonywania płatności.

W tym przypadku banki spółdzielcze także mogą skorzystać ze środków unijnych przeznaczanych na transformacją cyfrową w Polsce.

„W naszym zespole zastanawialiśmy się czy te rozwiązania, zwłaszcza w segmencie płatności, oczywiście wdrażane na poziomie zrzeszenia, dla całego sektora bankowości spółdzielczej ‒ czy one nie powinny się w głównej mierze opierać na biometrii, na rozwiązaniach biometrycznych?” – mówił dr Mateusz Folwarski.

Jego zdaniem właśnie wdrożenie biometrycznych rozwiązań, czy to w kwestiach płatności, czy to produktów związanych z ochroną środowiska mogłoby przyczynić się do utożsamiania banków spółdzielczych z innowacyjnością i przyciągnąć bardzo dużo młodych klientów do tego segmentu bankowości.

Źródło: aleBank.pl