Jak zwiększyć dostęp kobiet i osób starszych do usług finansowych?

Jak zwiększyć dostęp kobiet i osób starszych do usług finansowych?
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tydzień różnego rodzaju działań na poziomie globalnym pod auspicjami OECD, czy w Europie w ramach European Money Week, miał za zadanie podnieść świadomość społeczną na temat wagi znajomości finansów z życiu człowieka, potrzeby edukacji ekonomicznej, jak i doskonalenia umiejętności w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Obserwując wieloletnie starania środowiska, któremu zależało na zwiększeniu rangi edukacji finansowej, kryzys związany z pandemią Covid-19 pomógł w wysunięciu tych kwestii do głównego nurtu dyskusji.

Widać dziś zmieniającą się postawę wielu decydentów, którzy są coraz bardziej świadomi potencjalnych kosztów dalszych zaniedbań.

Kobiety mają gorszy dostęp do rachunków bankowych, kredytów i innych usług finansowych

Kolejnym krokiem powinno być nie tylko uznanie przez każdy kraj rangi problemu, wprowadzenie obowiązkowych zagadnień i umiejętności do edukacji finansowej na każdym etapie szkolnym, ale także systemowe rozwiązanie kwestii kształcenia ustawicznego.   

Czytaj także: Prezes NBP podczas Kongresu Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości o działaniach edukacyjnych banku centralnego

Ważne jest dostrzeżenie grup szczególnie narażonych na negatywne konsekwencje społecznych nierówności, przede wszystkim kobiet i osób starszych. Dziś ubankowienie obu grup społecznych jest niedostateczne, a jednocześnie edukacja finansowa staje się coraz bardziej cyfrowa.

Tymczasem z niedawnej analizy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, w której badano dostęp do usług finansowych z użyciem fintechów wynika, że zjawisko włączenia finansowego za ich pośrednictwem również nie następuje.

Różnica między płciami w dostępie do nowoczesnych usług finansowych jest ośmiopunktowa, a kraje niewiele różnią się między sobą w ocenach.

fintech, kobiety, mężczyźni
Źródło: Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Kobiety mają gorszy dostęp do rachunków bankowych, kredytów i innych usług finansowych. Tymczasem jest ich na świecie więcej, żyją klika lat dłużej i mają w wielu kulturach nieporównywalnie większy wpływ na edukację swoich dzieci, w tym wyrabianie zdrowych nawyków.

Czytaj także: Czy pandemia to czas na budowę świadomości ekonomicznej społeczeństwa?

Zapowiedź, że nowa technologia finansowa może zwiększyć integrację finansową i zlikwidować różnice w dostępie do usług finansowych pozostanie na długo tylko obietnicą.

Różnica między płciami w dostępie do nowoczesnych usług finansowych jest ośmiopunktowa

Widać to najlepiej w takich dziedzinach jak informatyka, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, które odgrywając coraz większą rolę w samej bankowości gromadzą jako dyscypliny znacznie mniej kobiet.

Czytaj także: Edukacja finansowa, różna praktyka w państwach Unii Europejskiej

Benjamin Franklin mawiał, że inwestycja w wiedzę, opłaca się najlepiej. Niech więc pamiętają o tym nie tylko rządzący, ale także ci, którzy chcieliby dysponować jak największą liczbą banknotów z wizerunkiem autora tej mądrej sentencji…

dolar
Źródło: ZBP
Źródło: aleBank.pl