Jacek Kotłowski p.o. dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP

Jacek Kotłowski p.o. dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP
Fot. stock.adobe.com/Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jacek Kotłowski został pełniącym obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP w miejsce dotychczasowego p.o. Witolda Grostala - podał NBP na stronach internetowych. Do tej pory Jacek Kotłowski był wieloletnim wicedyrektorem DABE.

Dr hab. Jacek Kotłowski – był zastępcą dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim. Jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2001-2007 pracował w BRE Banku S.A. najpierw jako ekonomista a następnie kierujący wydziałem analiz rynkowych. Od 1999 pracownik naukowy w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W 2005 obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej, a w 2017 uzyskał tamże stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 2018 zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Ekonometrii SGH.

W latach 1997-1998 stypendysta DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

W Narodowym Banku Polskim pracuje od 2007 roku, od początku na stanowisku dyrektora departamentu. Obecnie nadzoruje proces prognostyczny oraz działalność badawczą Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Prowadzi badania i analizy z zakresu makroekonomii, polityki pieniężnej i prognozowania.

Witold Grostal był p.o. dyrektora DABE od 1 lipca 2023 roku. Jak podaje NBP – Witold Grostal z NBP związany jest zawodowo od 2003 roku. Pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych, w tym przez wiele lat jako dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych i p.o. dyrektora DABE.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004), studiował także ekonomię na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu (2002). Odbył staż w Banku Światowym oraz szkolenia w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Banku Anglii, Europejskim Banku Centralnym oraz Narodowym Banku Szwajcarii.

Od lat reprezentował NBP na forach międzynarodowych, w tym na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Czytaj także: Nowy dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Źródło: PAP BIZNES, Narodowy Bank Polski / NBP