Komisja Nadzoru Finansowego / KNF

Z rynku finansowego

Szef KNF o kredytach frankowych: banki powinny angażować się w rozwiązania ugodowe

Budowa porozumienia pomiędzy prywatnymi podmiotami rynku finansowego i instytucjami publicznymi, zaangażowanymi w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego jest zadaniem niezwykle istotnym – podkreślał prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, podczas tegorocznego spotkania Wigilijnego środowiska bankowego. Wskazał on, iż podejmowane działania, także na niwie regulacyjnej, winny służyć zasadniczemu celowi, jakim jest racjonalne równoważenie interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ubezpieczyciele - różnego rodzaju ubezpieczenia
Finanse osobiste

KNF o błędach sprzedawców polis ubezpieczeniowych

Analiza potrzeb potencjalnego nabywcy produktów ubezpieczeniowych to jeden z najistotniejszych obowiązków, jakie z mocy prawa ciążą na dystrybutorze polis. Jakie błędy i nieprawidłowości w tym obszarze najczęściej popełniają sprzedawcy? Kwestię tę omówił szczegółowo Sławomir Pomarański, reprezentant Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, podczas zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencji pod hasłem „Przyszłość rynku bancassurance”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zobacz wszystkie