Innowacje płatnicze szansą rozwoju bankowości spółdzielczej

Innowacje płatnicze szansą rozwoju bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niedawno zakończony IT@bank, był szansą uhonorowania reprezentantów obu zrzeszeń w związku z wdrożeniem rozwiązania znanego jako BSAPI

#MaciejMałek: Tym, co stanowi warunek konieczny funkcjonowania w warunkach rynkowych bankowości spółdzielczej niezmiennie pozostaje zaufanie #BPS #SGB

To potwierdzenie tezy, że zadaniem sektora, oprócz stałego wzmacniania potencjału kapitałowego jest sukcesywne generowanie i wdrażanie rozwiązań czyniących system płatniczo-rozliczeniowy efektywnym, bezpiecznym i relatywnie tanim.

Tym, co pozostaje twardym jądrem i motorem napędowym rozwoju, są  bowiem niezmiennie nowoczesne, innowacyjne rozwiązania płatnicze.

Jesteśmy jako polski sektor bankowy  w europejskiej i światowej awangardzie, a katalog funkcjonalności towarzyszących zarządzaniu naszymi pieniędzmi ulega systematycznemu rozszerzeniu w postępie geometrycznym.  W tym względzie spółdzielcy mają jeszcze sporo do nadrobienia, szczególnie gdy idzie o efekt skali i standaryzację funkcjonujących rozwiązań.

Nie brak jednak takich, którzy twierdzą, że w obecnych realiach barierę  dalszego dynamicznego rozwoju stanowią nie  tyle  technologia czy nakłady finansowe konieczne dla dalszej rozbudowy systemów IT, lecz ład regulacyjny – na poziomie krajowym, a zwłaszcza prawa wspólnotowego.

Taki pogląd,  nie znajduje uzasadnienia, bowiem żywiołowemu rozwojowi technologii i rozwiązań płatniczych musi niezmiennie towarzyszyć troska o bezpieczeństwo depozytów, ochronę danych osobowych i innych określanych jako wrażliwe, wreszcie ujmowanie procesów, którymi bank zarządza w imieniu klienta w ramy pozwalające czynić je klarownymi, przejrzystymi i zrozumiałymi dla konsumentów.

Potwierdził to w rozmowie z niżej podpisanym Prezes Zarządu BPS S.A. – Artur Adamczyk, wskazując, że innowacje mają dotyczyć nie tyle produktów i funkcjonalności, te mają być sprawdzone i bezpieczne ile samego zarządzania procesem ich sprzedaży.

Tym bowiem, co stanowi warunek konieczny funkcjonowania w warunkach rynkowych bankowości spółdzielczej niezmiennie pozostaje zaufanie. To ono przecież sprawia, że powierzamy nasze pieniądze, dochody, a niekiedy środki wypracowane przez pokolenia wyspecjalizowanej  lokalnej instytucji finansowej, jaką jest bank spółdzielczy.

Źródło: aleBank.pl