Ile można zyskać na Lokacie Inwestującej w Banku Pekao?

Ile można zyskać na Lokacie Inwestującej w Banku Pekao?
Fot. stock.adobe.com / RareStock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao S.A. wprowadził do oferty Lokatę Inwestującą, w której co miesiąc część środków z lokaty jest przekazywana na fundusz inwestycyjny. W ramach oferty klienci otrzymają lokatę z atrakcyjnym oprocentowaniem i do wyboru jeden z sześciu funduszy Pekao TFI, zróżnicowanych pod względem poziomu akceptowanego ryzyka i składu portfela, poinformował Bank.

Produkt jest dostępny w oddziałach, bankowości internetowej i aplikacji PeoPay. Pierwsza odsłona produktu opiera się na 6-miesięcznej lokacie na 9 proc. w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 6 tys. zł. Oferta obowiązuje do końca marca 2023 roku.

Cele nowej Lokaty Inwestującej

Jak wynika z badania „Assay Index 2022” z listopada 2022 roku aż 44 proc. Polaków określa swój stosunek do inwestowania jako obojętny, a odsetek osób, które podchodzą do inwestowania pozytywnie istotnie się zwiększył do 35 proc. w 2022 roku z 28 proc. rok wcześniej.

Ponadto w 2022 roku nastąpił wzrost liczby osób, które gotowe byłyby zainwestować wolne środki (15 proc. wobec 11 proc. w 2021 r.). Nadal jest to jednak mniejszość.

– Jednym z celów jakie sobie stawiamy jest oswojenie Polaków z produktami inwestycyjnymi. Nowa Lokata Inwestująca to pomost pomiędzy światem depozytów a inwestycji. Klient otwiera lokatę na 9 proc. w skali roku na 6 miesięcy, a my co miesiąc przekazujemy 1/6 całkowitego kapitału lokaty na fundusze inwestycyjne Pekao TFI. Dzięki temu klient ma zapewniony wysoki zysk z lokaty i jednocześnie dywersyfikuje w czasie zakup funduszu inwestycyjnego.

Oferta jest dostępna dla nowych klientów, którzy mogą jednocześnie skorzystać z oferty Konta Przekorzystnego za 0 zł oraz wszystkich obecnych klientów. Lokatę inwestującą można otworzyć w bardzo prosty sposób w bankowości mobilnej PeoPay, bankowości internetowej Pekao24 i oddziałach banku – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Czytaj także: Pekao: pożyczka w koncie za 0 zł przez rok

Efekt średniej ceny zakupu jednostek funduszy

Otwierając lokatę inwestującą klient jest prowadzony krok po kroku przez proces założenia lokaty i nabycia funduszu inwestycyjnego. Wraz z uruchomieniem lokaty, klientowi otwierany jest rejestr w wybranym funduszu, na który regularnie, automatycznie, co miesiąc przelewane są środki z lokaty.

Odsetki naliczane są od aktualnego salda lokaty (co znaczy, że po przeniesieniu części środków z lokaty na fundusz inwestycyjny zmniejsza się odpowiednio podstawa wyliczania odsetek za kolejny miesiąc), a po jej zakończeniu są stawiane do dyspozycji klienta.

Korzyścią z regularnych wpłat na fundusz jest osiąganie tzw. efektu średniej ceny zakupu jednostek. Jest to szczególnie widoczne w dłuższym okresie. Stałe miesięczne kwoty inwestycji przeliczane są na jednostki uczestnictwa funduszy, których cena zmienia się w czasie.

W związku z tym nabywana jest co miesiąc różna liczba jednostek uczestnictwa:
w przypadku, gdy cena jednostki uczestnictwa funduszu spada – więcej, a gdy rośnie – mniej. Dzięki temu ryzyko inwestycyjne jest rozkładane w czasie.

Czytaj także: Bank Pekao oferuje 8 proc. na kontach oszczędnościowych oraz 200 zł bonus za założenie konta na selfie

Polakom brakuje wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

Wspomniane badanie „Assay Index 2022”, wskazuje na niskie doświadczenie Polaków w inwestowaniu. Chociaż rośnie potencjał inwestycyjny i pozytywne nastawienie, brak jeszcze odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, przez co wybierane są przede wszystkim bezpieczne rozwiązania, ale jednocześnie pozwalające osiągnąć mniejsze zyski, takie jak lokaty.

– Mamy nadzieję, że ułatwienie zakupu funduszy inwestycyjnych pozwoli „odczarować” nastawienie Polaków do inwestycji i przekona ich by zacząć inwestować chociaż niewielkie kwoty i zdobyć doświadczenie.

Liczymy też, że to rozwiązanie sprawi, że jeszcze większą część transakcji funduszowych realizować będziemy przez kanały zdalne. Dzięki ciągłemu ich rozwojowi udział sprzedaży funduszy inwestycyjnych przez bankowość internetową i mobilną wzrósł do 56 proc. w 2022 r. z 37 proc. w 2021 r. – dodaje Remigiusz Hołdys.

Więcej o Lokacie Inwestującej na stronie:

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje/lokata-inwestujaca0.html

Źródło: Bank Pekao SA