IGTE: odsunięcie w czasie reformy OFE było słuszne, pandemia zwiększa ryzyko decyzyjne

IGTE: odsunięcie w czasie reformy OFE było słuszne, pandemia zwiększa ryzyko decyzyjne
Fot. stock.adobe.com/beeboys
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsunięcie w czasie reformy OFE było słuszne, pozwoliło wykluczyć liczne istotne ryzyka wynikające z procedowania reformy w czasie następstw pandemii COVID-19 - wynika z badania IGTE.

#MałgorzataRusewicz: Odsunięcie w czasie #ReformaOFE wyeliminowało zagrożenia związane z bezpieczeństwem oszczędności emerytalnych członków #COVID19 @_IGTE @Grupa_PFR

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, która zrzesza Powszechne Towarzystwa Emerytalne, instytucje zarządzające OFE, przeprowadziła badanie wśród swoich członków, by zebrać opinie dotyczące odsunięcia w czasie transformacji OFE oraz przygotować rekomendacje zmian do legislacji wprowadzającej reformę funduszy emerytalnych.

Zasadność odsunięcia w czasie reformy OFE

Członkowie zarządów PTE zostali poproszeni o ocenę zasadności decyzji o odsunięciu w czasie zaplanowanej na 2020 rok reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych.

W jednomyślnej opinii respondentów odłożenie w czasie reformy OFE było właściwe.

Na pytanie czy decyzja rządu o przesunięciu w czasie reformy OFE w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych w wyniku pandemii COVID-19 była słuszna, 100% badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

Źródło: IGTE

Czytaj także: Środki z OFE będzie można wypłacić w całości

– Mając świadomość następstw ekonomicznych pandemii COVID-19 sygnalizowaliśmy decydentom konieczność zawieszenia reformy OFE ze względu na liczne niebezpieczeństwa wynikające z procedowania tak poważnych, systemowych zmian w czasie zawirowań na rynkach.

Rząd wysłuchał naszych argumentów i podjął optymalną decyzję – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Ocena skutków odsunięcia w czasie reformy OFE

Respondenci ocenili również skutki decyzji o odsunięciu w czasie transformacji funduszy emerytalnych wedle skali – bardzo ważny, ważny i mniej ważny.

Za najważniejszy skutek odroczenia reformy OFE w ocenie badanych uznane zostało wykluczenie ryzyka związanego z podejmowaniem przez ubezpieczonych decyzji dotyczącej finansowego zabezpieczenia ich starości w czasie dużej zmienności na rynkach w dobie następstw pandemii COVID-19.

W opinii 80% respondentów skutek ten został uznany za bardzo ważny, a 20% badanych uznało go za ważny.

Za drugi najważniejszy efekt wstrzymania reformy OFE respondenci uznali wykluczenie ryzyka wystąpienia błędów w operacjach stanowiących etapy przeprowadzenia reformy o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Aż 70% badanych wskazało, że skutek ten był bardzo ważny, a 30% uznało go za ważny.

Źródło: IGTE

Czytaj także: Dokończenie zmian w OFE, wzrost PKB o 4 procent, plan rządu na 2021 rok

Pozostałe dwa skutki decyzji zostały ocenione podobnie, jako bardzo istotne, niemniej o nieco mniejszej wadze niż dwa powyższe. Efekt wykluczenia ryzyka znaczącego, niezbilansowanego wzrostu ukrytego długu publicznego przez jedną połowę badanych został uznany za bardzo ważny, przez drugą połowę badanych za ważny.

Z kolei ocena skutku w postaci wykluczenia ryzyka pogłębienia zawirowań na krajowym rynku kapitałowym wynikającego ze zdezaktualizowania się założeń parametrów reformy w dobie następstw pandemii COVID-19 była bardziej zróżnicowana. 60% respondentów uznało go za bardzo ważny skutek, 30% za ważny, a 10% za mniej ważny.

– Odsunięcie w czasie reformy OFE wyeliminowało zagrożenia związane z bezpieczeństwem oszczędności emerytalnych członków OFE, niewłaściwym przeprowadzeniem transformacji funduszy emerytalnych, pogłębieniem zawirowań na rodzimym rynku kapitałowym oraz wzrostem długu publicznego. Trudno o lepsze uzasadnienie dla decyzji rządu- podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Badanie członków zarządów Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zostało przeprowadzone przez IGTE metodą CAWI w dniach od 2 do 16 lipca 2020 roku na próbie 10 PTE, członkach izby.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE