Horyzonty Bankowości 2017: zmiany na rynku finansowym, w technologii i prawie

Horyzonty Bankowości 2017: zmiany na rynku finansowym, w technologii i prawie
Horyzonty Bankowości 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak zmiany kapitałowe, które zachodzą na polskim rynku bankowym wpłyną na możliwość finansowania gospodarki? Czy płatności mobilne są bezpieczniejsze od transakcji kartowych i internetowych? Jak wdrożyć nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych w odpowiednim czasie, skutecznie i możliwie tanio? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi padną już 20 czerwca na "Horyzontach Bankowości 2017" - multikonferencyjnym projekcie dla sektora bankowego.
Strony internetowe konferencji z w ramach HB 2017:

Nadchodzą nowe modele bankowego biznesu

Inwestorzy krajowi i zagraniczni w 2016 r. odnotowali po raz pierwszy spadek zysków z powodu niskich stóp procentowych, dodatkowych obciążeń podatkowych banków, rosnącej składki na BFG i potencjalnych projektów w obszarze kredytów walutowych. W połączeniu z możliwym wycofaniem się części banków zagranicznych z Polski, może to doprowadzić do zmniejszenia konkurencyjności w sektorze usług finansowych. To z kolei może mieć wpływ na stopniowe ograniczenie możliwości kredytowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Z tego też powodu podczas otwartej dyskusji na „Forum Strategii Bankowych” prezentowane będą różne modele biznesowe i kierunki rozwoju sektora bankowego w perspektywie kolejnych 5-10 lat.

Nie ma odwrotu od płatności mobilnych

Liczba osób korzystających w Polsce z płatności mobilnych w 2015 roku wynosiła jedyne 1,5 do 2 mln użytkowników. Rok później wzrosła już do 5 mln. Na początku 2017 roku banki raportowały, że z ich aplikacji mobilnych korzysta już ponad 8 milionów klientów. Banki zachęcają swoich klientów do korzystania z płatności mobilnych, tworząc specjalnie dla nich różnego rodzaju usługi, a także powiązane z nimi programy lojalnościowe. Doświadczeniom polskich banków we wdrażaniu takich systemów transakcyjnych dedykowana będzie konferencja „Płatności Mobilne”. Wśród uczestników konferencji są między innymi: Tadeusz Kościński, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w NBP czy Zbigniew Derdziuk, doradca zarządu mBanku, były prezes ZUS.

RODO wyzwaniem dla banków

Cena bezpieczeństwa to paradygmat współczesnej gospodarki. Konieczność wdrożenia przez przedsiębiorstwa General Data Protection Regulation (polska potoczna nazwa: RODO) do maja 2018 roku, jawi się jako zagrożenie samo w sobie. Na polskim rynku występuje bowiem głęboki deficyt specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących skuteczne poprowadzenie projektu implementacji GDPR. Forum General Data Protection Regulation pozwala poznać możliwe scenariusze od strony osób zarządzających bankiem oraz kluczowe decyzje zarządcze, jakie muszą one podjąć. Udział w nim ma zagwarantować uniknięcie najgroźniejszych błędów na poszczególnych etapach projektu.

– Co roku „Horyzonty Bankowości” obfitują w ważne i aktualne tematy dla sektora bankowego. Nie inaczej jest także w tym roku. Tematyka, która zdominowała tegoroczny program, wiąże się ze zmianami w świecie finansów. Rosnące koszty prowadzenia działalności skłaniają inwestorów do zrewidowania ich zaangażowania w polski sektor bankowy. Boom na płatności mobilne zmienia sposób, w jaki do niedawna definiowana była bankowość elektroniczna. Nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych wprowadzają wiele obostrzeń w komunikacji z klientami, utrudnią także pozyskiwanie nowych – mówi Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Rangi wydarzeniu nadają obchodzone w tym roku jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Obie instytucje powołane zostały do życia przez Związek Banków Polskich, mają zbliżone obszary działania i jeden wspólny cel: działanie na rzecz sektora bankowego. Ćwierćwiecze świętuje również „Miesięcznik Finansowy BANK”.

 „Horyzonty Bankowości 2017” odbędą się 20 czerwca 2017 r. w warszawskim Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre:

 • Części przedpołudniowa, w godz. 9:00 – 15:00
  • Forum Strategii Bankowych 2017
  • Płatności Mobilne 2017
  • General Data Protection Regulation 2017
 • Części popołudniowa, w godz. 16:00 – 19:00:
  • Gala Horyzonty Bankowości 2017
   • Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej
   • Wręczenie Nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka
   • Wręczenie nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2017″ „Miesięcznika Finansowego BANK”
   • Debata środowiska bankowego: „Bank jutra”, w której udział potwierdzili: Dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska, Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu ING Bank Śląski, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Jarosław Mastalerz,  Prezes Zarządu mAkcelerator

***

Płatności Mobilne to konferencja kadry zarządzającej, menedżerów departamentów bankowości elektronicznej i mobilnej, oficerów bezpieczeństwa, menedżerów działów IT oraz działów marketingu i public relations. Poruszane tematy to m.in. sposoby wykorzystania płatności mobilnych na rynkach świata i w polskich bankach oraz wzrost znaczenia technologii mobilnych i m-płatności. Będzie to dyskusja o rozwoju i przyszłości płatności mobilnych w Polsce, jaki możemy obserwować w ostatnich latach.

Szczegółowy program: www.aleBank.pl/PM; Hashtag: #PłatnościMobilne

***

Forum Strategii Bankowych to konferencja przede wszystkim dla kadry zarządzającej banków, niezależnych ekspertów bankowych, przedstawicieli ZBP oraz instytucji międzybankowych. Jest miejscem do otwartego wyrażenia stanowisk przez naukowców, ekspertów bankowych, praktyków i technologicznych wizjonerów. Jej celem jest omawianie średnio- i długoterminowej strategii sektora.

Szczegółowy program: www.aleBank.pl/FSB; Hashtag: #ForumSB

***

General Data Protection Regulation to specjalne forum dedykowane członkom zarządów banków oraz menedżerom, którzy odpowiadają za zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz specjalistom zajmującym się ochroną, administrowaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w bankach. Podkreślane będą szczególnie aspekty finansowe, ponieważ wydatki na bezpieczeństwo można, a nawet trzeba optymalizować. Forum dedykujemy przede wszystkim tym bankom, które ze względów na swoją rolę i wizerunek powinny uzyskać zgodność w terminie.

Szczegółowy program: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-gdpr-2017/  Hashtag:  #ForumGDPR

***

Horyzonty Bankowości to największe, doroczne, multikonferencyjne przedsięwzięcie sektora, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz środowisk akademickich i samorządowych oraz przedstawicieli firm z sektora okołobankowego. W ramach HB 2017 będą miały miejsce następujące wydarzenia: Forum Strategii Bankowych, Konferencja Płatności Mobilne, Forum General Data Protection Regulation, rozdanie nagród dziennikarskich im. Mariana Krzaka, rozdanie nagród Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej, gala „Miesięcznika Finansowego BANK” połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2017”.

Strona internetowa: www.aleBank.pl/HB; Hashtag: #HoryzontyBankowości

źródło: aleBank.pl