GUS: wynik finansowy netto TFI wzrósł o 18,9% r/r do 275,1 mln zł w I poł. 2023 r.

GUS: wynik finansowy netto TFI wzrósł o 18,9% r/r do 275,1 mln zł w I poł. 2023 r.
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 275,1 mln zł w I poł. 2023 r. i był wyższy o 18,9% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa na koniec I poł. 2023 r. wyniosła 2,5 mld zł, tj. spadła o 6,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Na wynik finansowy netto w wysokości 275,1 mln zł złożyły się zyski 37 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 290,6 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 15,5 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W końcu czerwca 2023 r. działało 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzały one 660 funduszami, zaś w końcu czerwca 2022 r. funkcjonowało 57 towarzystw funduszy, które zarządzały łącznie 689 funduszami inwestycyjnymi, podano.

Czytaj także: Wartość aktywów krajowych TFI jest najwyższa od marca 2022 r.

Aktywa TFI

„Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 504,6 mln zł (o 6,9% mniej niż na koniec czerwca 2022 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 793,8 mln zł i stanowiły 71,6% aktywów ogółem.

Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 398,5 mln zł (o 12,0%).

W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (75,5%).

W pierwszym półroczu 2023 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 35,8% ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w pierwszym półroczu 2022 r. było to 34,0%” – czytamy dalej.

Czytaj także: Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Pasywa TFI

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 829,5 mln zł (spadek o 4,9% r/r) i stanowiły ich największą część (73,0%).

Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 191,5 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 2,5 pkt. proc. do 28,8%.

Wartość kapitału podstawowego wynosiła 666,0 mln zł (wzrost o 2,9% r/r).

Czytaj także: IZFiA proponuje model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej dla funduszy inwestycyjnych

Źródło: ISBnews