GUS: w Polsce przybyło 167,8 tys. mieszkań w 2017 r.

GUS: w Polsce przybyło 167,8 tys. mieszkań w 2017 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zasoby mieszkaniowe w Polsce powiększyły się o 167,8 tys. mieszkań, obejmujących 15 305,7 tys. m2 powierzchni użytkowej w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z rokiem 2016 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce nieznacznie się zwiększyła #GUS #mieszkania @GUS_STAT

„W dniu 31 grudnia 2017 r. zasoby mieszkaniowe w Polsce liczyły 14,4 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1 068,6 mln m2, w których znajdowało się 55,2 mln izb. W porównaniu z 2016 r. liczba zasobów mieszkaniowych zwiększyła się o 167,8 tys. mieszkań o 15 305,7 tys. m2 powierzchni użytkowej oraz 647,3 tys. izb” – czytamy w raporcie.

Większa przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

W porównaniu z rokiem 2016 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce nieznacznie się zwiększyła (o 0,2 m2) i według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 74 m2. Średnia wielkość mieszkania w miastach wynosiła 64,6 m2 (wzrost o 0,1 m2) a na wsi 93,5 m2 (wzrost o 0,4 m2). Mieszkania w mieście były średnio o 28,9 m2 mniejsze niż na terenach wiejskich, podano także.

W 2017 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w Polsce wyniosła 27,8 m2 i była o 0,4 m2 większa niż w roku poprzednim.

Gęstość zaludnienia

„Jednym ze wskaźników przedstawiającym warunki mieszkaniowe jest zagęszczenie mieszkań, tj. przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie. W 2017 r. w Polsce kształtował się on na poziomie 2,66. Mieszkania położone na terenie wiejskim były bardziej zaludnione niż w miastach. Gęstość zaludnienia w mieście wynosiła 2,37 osoby na 1 mieszkanie, natomiast na wsi 3,26 osoby na 1 mieszkanie” – czytamy także.

GUS podał też, że w 2017 r. przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 0,03 osoby, tj. 1,1%.

Ponadto przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie w Polsce wyniosła 3,82 i utrzymała się na takim samym poziomie co w roku ubiegłym.

„Najwięcej mieszkań wyposażonych było w wodociąg. W mieście stanowiły one 99,1% ogólnej liczby mieszkań, natomiast na wsi 92,2%. Najmniej mieszkań wyposażonych było w gaz z sieci. Instalację tą posiadało 71,8% mieszkań położonych na terenie miasta i tylko 21,9% mieszkań z terenu wiejskiego. W porównaniu do 2016 r. największy wzrost nastąpił w wyposażeniu mieszkań w centralne ogrzewanie. Dla mieszkań położonych w mieście wyniósł on 1,4 pkt proc. a dla mieszkań położonych na wsi wyniósł 1,5 pkt proc.” – czytamy także.

Źródło: ISBnews