GUS: produkcja sprzedana przemysłu w marcu w górę o 5,6 proc. rdr

GUS: produkcja sprzedana przemysłu w marcu w górę o 5,6 proc. rdr
Wykresy gospodarcze Fot. stock.adobe.com/Paulista
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w marcu 2019 r. o 5,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 9,8%.

W marcu 2019 r. #produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% r/r i wyższa o 9,8% m/m. #GUS #przemysł @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lutym br.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 4,2% wzrostu r/r.

Narastająco w styczniu-marcu br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 6,1% r/r.

Czytaj także: Produkcja rośnie wolniej, ale jest szansa na ożywienie inwestycji >>>

Ceny producentów wzrosły o 2,5 proc. rdr w marcu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w marcu 2019 r. o 2,5% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 2,9% r/r w lutym 2019 r.), podał także GUS.

W ujęciu miesięcznym ceny w marcu wzrosły o 0,2% (wobec wzrostu o 0,5% m/m w lutym).

Konsensus rynkowy wynosił 2,6% wzrostu r/r.

Czytaj także: Spowolnienie wzrostu produkcji wyraźnie mniejsze od oczekiwań >>>

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 r. wzrosły o 3,7% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w 28 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w marcu 2019 r.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w marcu br. o 5,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,6%) i o 9,8% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lutym br.

„W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 37,4%, urządzeń elektrycznych – o 15,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – po 9,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,5%, wyrobów z metali – o 9%” – czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 12,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3%, podał też Urząd.

„W większości głównych grupowań przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 9,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 7,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,0% a konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,3%” – czytamy dalej.

MPiT: produkcja przemysłowa wzrośnie o ponad 9 proc. rdr w kwietniu

Dane dotyczące produkcji przemysłowej w Polsce za kwiecień powinny potwierdzić odporność krajowego sektora przemysłowego na spowolnienie notowane w całej Unii Europejskiej i wzrost produkcji przemysłowej przekroczy 9% r/r, prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

„Polska produkcja nadal charakteryzuje się dużą odpornością na trudności otoczenia zewnętrznego, a poprawiające się perspektywy sugerują zatrzymanie tej spadkowej tendencji w najbliższych miesiącach. W kwietniu produkcja przemysłowa powinna osiągnąć wzrost przekraczający 9%” – czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

„Choć przemysł nie pozostaje zupełnie obojętny na trudności u swoich głównych partnerów handlowych z zagranicy ,co sugerowały wyjątkowo niskie wyniki PMI w zakresie zamówień na eksport, to nadal utrzymuje relatywnie wysokie tempo wzrostu. Pozostałe składowe PMI notowały wolniejsze tempo spadku” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews