GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 29,6 proc. kw/kw, do 142,8 tys., w II kw. 2021 r.

GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 29,6 proc. kw/kw, do 142,8 tys., w II kw. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/Studio Romantic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 142,8 tys. w końcu II kwartału 2021 r. i była wyższa o 29,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z II kw. 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 75,4%. Pod koniec II kwartału 2021 r. nieobsadzonych było 35 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

„W drugim kwartale 2021 r. odnotowano o 78% więcej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i o 23,9% mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r. Jednocześnie zlikwidowano o 37,5% mniej miejsc pracy niż w drugim kwartale 2020 r. i o 16,7% mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w sierpniu w dół >>>

Ponad połowa podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy należała do grupy jednostek najmniejszych, tj. o liczbie pracujących do 9 osób (54,3%), podał GUS.

Łączna liczba wolnych miejsc pracy, na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynosiła 142,8 tys.

„Najwięcej, niemal 1/4 ogółu, odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Aż 8,6 tys. z tych stanowisk to miejsca nowo utworzone” – czytamy dalej.

Nieobsadzone miejsca pracy przede wszystkim dla specjalistów

W II kw. 2021 r. nieobsadzone miejsca pracy były oferowane przede wszystkim dla specjalistów (22,5%) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (22,0%), podał GUS.

„Ze wszystkich wolnych miejsc pracy, tylko 15,3% zostało zgłoszonych do urzędów pracy przez pracodawców. Zgłoszenia takie były dokonywane głównie przez jednostki sektora prywatnego – 87,2%. Najmniej wolnych miejsc pracy zgłoszono w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (6,8 tys.), a najwięcej w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (8,3 tys.)” – podał GUS.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy.

Jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy jest wskaźnik wolnych miejsc pracy. W II kw. 2021 r. wskaźnik ten w Polsce wyniósł 1,16%. Najniższą jego wartość wykazywało województwo podkarpackie – 0,39%, a najwyższą województwo opolskie – 1,52% oraz województwo małopolskie – 1,56%, podał Urząd.

Wolne miejsca pracy, to miejsca powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki:

1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone,

2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy,

3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób.

Źródło: ISBnews