GUS: liczba wolnych miejsc pracy spadła do 157,2 tys. w III kwartale 2018 r.

GUS: liczba wolnych miejsc pracy spadła do 157,2 tys. w III kwartale 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 157,2 tys. w końcu III kwartału 2018 r. i była niższa o 7,5 tys., tj. o 4,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z III kw. 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 26 tys., tj. o 19,8%.

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 157,2 tys. w końcu III kwartału 2018 r. i była niższa o 7,5 tys., tj. o 4,6% niż kwartał wcześniej #praca #GUS @GUS_STAT

W końcu III kw. br. nie obsadzonych było jeszcze 39,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W III kwartale 2018 roku utworzono o 0,4% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 4,3% więcej niż w III kwartale roku poprzedniego, podano w komunikacie.

W okresie III kwartału 2018 roku zlikwidowano o 37,1% więcej miejsc pracy niż w II kwartale 2018 r., i o 30,2% więcej niż w III kwartale roku poprzedniego, podał również GUS.

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w górę. Dynamika kreacji nowych wakatów spowalnia >>>

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy mniejsza od zlikwidowanych

„Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że tylko w IV kwartale w latach 2010-2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była mniejsza od zlikwidowanych. Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco większa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności” – czytamy w komunikacie.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec III kwartału 2018 r. wyniosła 157,2 tys., z tego 136,5 tys. (86,8%) w sektorze prywatnym oraz 20,7 tys. (13,2%) w sektorze publicznym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób – 72,3 tys. (46%), podano także.

Gdzie najwięcej wolnych miejsc pracy?

„Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 40,7 tys. (25,9%), budownictwa – 25,8 tys. (16,4%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 25,6 tys. (16,3%). W III kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników – 44,6 tys. (28,3%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 27,3 tys. (17,4%) oraz specjalistów – 25,6 tys. (16,3%)” – czytamy dalej.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 123,4 tys. (20,8%), śląskim – 80,4 tys. (13,6%) oraz wielkopolskim – 64,3 tys. (10,8%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwie lubuskim – 9,7 tys. (1,6%), podlaskim – 10,3 tys. (1,7%) oraz opolskim – 10,9 tys. (1,8%), podał GUS.

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec października br. 5,7%, czyli nie zmieniła się wobec danych z września.

Źródło: ISBnews