GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,2 pkt

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,2 pkt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,9 pkt proc. m/m i wyniósł plus 5,2 pkt w listopadzie br. (i spadł o 0,2 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

Na poprawę wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy

Lepsza ocena sytuacji ekonomicznej kraju i finansów gospodarstw domowych

„Wartości niższe niż przed miesiącem odnotowano dla trzech składowych wskaźnika, przy czym największy spadek o 6,9 pkt proc. wystąpił dla oceny możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów. Poprawiły się natomiast oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,1 i 1,2 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,4 (i miał taką samą wartość, jak rok wcześniej), podano także.

„Na poprawę wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 6,7 pkt proc.). Wartości wyższe odnotowano również dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 i 1,1 pkt proc.). Pogorszyła się jedynie ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,7 pkt proc.)” – czytamy dalej w komunikacie.

Zaufanie konsumentów badane cyklicznie

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 276 wywiady w okresie 5-15 listopada (w tym 67 metodą CATI).

Źródło: ISBnews