GPW: 44,98 mln zł zysku netto; nie wyklucza transakcji M&A w 2023 roku

GPW: 44,98 mln zł zysku netto; nie wyklucza transakcji M&A w 2023 roku
Fot.. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 44,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała Spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 35,61 mln zł wobec 37,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,66 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 99,07 mln zł rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2023 r. spółka miała 71,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 76,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 222,94 mln zł w porównaniu z 209,31 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 78,88 mln zł wobec 97,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Mniejsza dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży

„W pierwszym półroczu 2023 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 72,5 mln zł ( -3,7 mln zł, tzn. -4,8%) w stosunku do zysku netto po drugim kwartale 2022 r., co było przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 161,2 mln zł (+29,9 mln zł, tzn. +22,7%) przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży do wysokości 222,9 mln zł w pierwszym półroczu 2023 r. w porównaniu do 209,3 mln zł w tym samym okresie 2022 r. (+13,6 mln zł, tzn. +6,5%)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu GPW.

Czytaj także: GPW wspólnie z EBOiR będą wspierać rozwój i odbudowę ukraińskiego rynku kapitałowego

Czynniki wpływające na wysokość zysku GK GPW

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 62,2 mln zł (-16,1 mln zł, tzn. -20,6% w stosunku do 6 miesięcy 2022 r.).

„Na wynik GK GPW w okresie pierwszego półrocza 2023 r. miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym):

* wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych, udzielonych pożyczek) w wysokości 15,6 mln zł, w wyniku wyższych rynkowych stóp procentowych,

* koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 15,5 mln zł” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 88,62 mln zł wobec 75,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 17% w I poł. 2023 r.

„W I połowie 2023 r. na głównym rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 65%, o 2 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 17% obrotów, co stanowiło spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 18% obrotów, o 1 pkt proc. mniej niż w I połowie 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2023 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 28,4%, na drugim miejscu z wynikiem 25,8% znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (18,8%).

„Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 85% obrotów, co stanowi wzrost o 2 pkt proc. r/r. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6% obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 9% obrotów, o 2 pkt proc. mniej niż w tym okresie przed rokiem.

Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2023 r. firmy osiągnęły 41% udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 34,5%, a inne podmioty instytucjonalne 17,9%” – czytamy dalej.

W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32% (-3 pkt proc. r/r), a opcjami na poziomie 40% (-4 pkt proc. r/r).

Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 36% udziału w obrotach kontraktami, czyli tyle samo co przed rokiem. Natomiast udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich lat tj. 35%, podała też giełda.

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pkt proc. r/r do 38% w I połowie 2023 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1-proc. poziomie. Wzrósł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 61% (+4 pkt proc. r/r), podano także.

Czytaj także: GPW: 26,6 mln zł zysku netto, 34,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r.

GPW nie wyklucza transakcji M&A jeszcze w tym roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi kilka procesów M&A, może podpisać umowę do końca roku, zapowiedział członek zarządu Giełdy Adam Młodkowski.

„Jesteśmy aktywni w kilku procesach M&A, co do których mamy pozytywne nastawienie i być może będziemy w stanie podpisać umowy może nawet do końca bieżącego roku” – powiedział Młodkowski podczas telekonferencji (11.08.2023).

Podkreślił, że w ramach nowej strategii GPW na lata 2023-2027 spółka jest bardzo aktywna na rynku fuzji i przejęć.

„Jesteśmy zaangażowani w wiele procesów, natomiast rezultaty tych działań są po pierwsze odległe w czasie, po drugie w naturalny sposób nie wszystkie z tych projektów kończą się sukcesem. […]

Mieliśmy też do czynienia z potencjalnymi transakcjami, gdzie te kwoty, którymi dysponujemy były niewystarczające i musielibyśmy się lewarować długiem” –  dodał.

GPW zamknęła transakcję zakupu akcji Armenia Securities Exchange (AMX) w grudniu 2022 r.

Czytaj także: Podsumowanie Roku Giełdowego 2022 – nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego

GPW liczy na 30 proc. rentowności spółki GPW Logistics

„GPW Logistics generuje już przychody. Liczymy, że zwiększy się jej rentowność, przede wszystkim z uwagi na to, że branża spedycyjno-logistyczna działa na zasadzie skalowalności” – powiedziała Monika Gorgoń, członkini zarządu GPW podczas piątkowej (11.08.23) telekonferencji prasowej.

„Chcemy, żeby ta rentowność osiągnęła w przyszłości 30 proc. Oczekujemy, że wpłynie na to rozwój technologiczny, czyli zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności platformy dla sektora spedycyjno-logistycznego, która powstaje dzięki współpracy z NCBiR.

Ta platforma przyczyni się do cyfryzacji, optymalizacji, jak również do wykorzystywania sztucznej inteligencji w branży logistycznej” – dodała.

GPW Logistics to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW. Przedmiotem działalności GPW Logistics jest cyfryzacja, integracja i optymalizacja narzędzi i procesów logistycznych.

GPW Logistics rozpoczęła działalność operacyjną pod koniec 2022 r. Spółka realizuje usługi organizacji transportu (usługi spedycyjne) dla kilku zewnętrznych klientów.

W I półroczu 2023 r. GPW Logistics wypracowała 7,78 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews