Gorący rynek nieruchomości komercyjnych w Niemczech i w Wielkiej Brytanii

Gorący rynek nieruchomości komercyjnych w Niemczech i w Wielkiej Brytanii
Fot. stock.adobe.com /DigitalGenetics
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wyniku wysokiej aktywności inwestorów w Wielkiej Brytanii i Niemczech łączna wartość inwestycji w nieruchomości w Europie osiągnęła w drugim kwartale 2021 roku poziom 70 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku stanowi wzrost o 45%, wynika z raportu CBRE, największej na świecie firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Najbardziej wyróżnia się Wielka Brytania, gdzie w drugim kwartale 2021 roku aktywność inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 279%, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 16,8 mld euro.

Również na rynku w Niemczech nastąpiło mocne odbicie – tam wartość wszystkich transakcji inwestycyjnych osiągnęła poziom 17,8 mld euro, co w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku stanowi wzrost o 27%.

Pozostałe rynki, na których nastąpiło wyraźne ożywienie to Dania, Norwegia, Hiszpania i Szwecja.

Ożywienie w całej Europie

W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

Jego zdaniem w całej Europie w drugim półroczu 2021 roku wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5% wyższy niż w 2020 roku.

E-handel wspiera inwestycje w magazyny

W Polsce w drugim kwartale 2021 roku odnotowano spadki. W nieruchomości komercyjne zainwestowano 770 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,2 mld euro.

Najwięcej inwestowano głównie w nieruchomości magazynowe i logistyczne. To zjawisko jest wspólne zarówno dla Polski, jak i dla reszty Europy.

Rozwój handlu elektronicznego przyczynił się do tego, że w pierwszym półroczu 2021 roku w Europie wartość inwestycji w tego typu nieruchomości wyniosła aż 25,4 mld euro, czyli o aż 64% więcej niż rok wcześniej.

W Polsce w tym samym okresie inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej z wszystkich sektorów.

Źródło: alebank, CBRE