Gomułka: obniżenie wieku emerytalnego zagrożeniem dla finansów publicznych

Gomułka: obniżenie wieku emerytalnego zagrożeniem dla finansów publicznych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Utrzymanie nadwyżki sektora finansów publicznych przez cały rok oraz rozdziału między Narodowym Funduszem Zdrowia a budżetem centralnym - powinno stanowić priorytety rządu według prof. Stanisława Gomułki, jednego z członków Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Obniżenie wieku emerytalnego zagrożeniem dla finansów publicznych - twierdzi Stanisław Gomułka z @BCCorg

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC podsumował dotychczasowe działania rządu w IV kwartale 2017 roku. Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, w zakresie polityki finansowej pierwszym priorytetem rządu powinno być utrzymanie nadwyżki sektora finansów publicznych przez cały rok, nie tylko przez pierwsze dwa miesiące.

„Jeśli w sytuacji recesji, czy niskiego tempa wzrostu gospodarczego, deficyt sektora ma zgodnie ze strategią finansową UE i polskiego rządu nie przekroczyć 3% PKB, to przy obecnym wyjątkowo wysokim tempie około 5% rocznie, powinniśmy mieć nadwyżkę. Tego polskie społeczeństwo może nie być świadome. Tymczasem budżet na rok bieżący przewiduje deficyt w wysokości ponad 2% PKB Dane MF za pierwsze dwa miesiące pokazują silny wzrost dochodów z podatku CIT, o 17,2% rok do roku (r/r) oraz wzrost z podatku PIT o 13,4%” – napisał Gomułka w raporcie BCC.

I dodał: „Ponadto, dobra sytuacja na rynku pracy przełożyła się na zmniejszenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w tych dwóch miesiącach o aż 5,2 mld zł. Apeluję do Pani minister finansów i pana premiera o zwrócenie uwagi społeczeństwa już teraz na nadzwyczajne okoliczności, przemawiające za potrzebą rewizji w dół ustawowego limitu dla deficytu sektora finansów publicznych w 2018 roku o około 40-50 mld zł.”

W związku z silnie rosnącą presją na wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia, drugim priorytetem rządu – według Gomułki – powinno być utrzymanie obecnego teraz rozdziału między Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) a budżetem centralnym. „Wzrost wydatków na zdrowie wymaga teraz i wymagałby nadal podniesienia składki podatników na NFZ” – napisał ekspert.

BCC popiera część działań rządu

BCC w swoim raporcie popiera częściowe wycofanie się z totalnej konfrontacji z innymi krajami Unii Europejskiej w obszarze praworządności.

„Dla polskich obywateli i przedsiębiorców, także zagranicznych, poszanowanie Konstytucji, a w jej ramach ścisłe przestrzeganie trójpodziału władzy, jest niezwykle ważne same w sobie, nawet gdyby Polska nie była członkiem UE. Początkowo, bardzo konfrontacyjna reakcja polskiego rządu na krytyczne stanowisko polskich i zagranicznych autorytetów prawnych, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz rządów niemal całej UE, wobec szeregu nowych polskich ustaw o sądownictwie, znacznie zwiększyła ryzyka gospodarcze i polityczne dla Polski. Ustawy te były dla przedsiębiorców – i chyba większości obywateli – nieprzyjemną niespodzianką. Ostatnia reakcja władz polskich świadczy o tym, że członkostwo w UE okazuje się być pożyteczne także z powodów dotąd nie branych przez nas pod uwagę” – napisał Gomułka.

Zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców

BCC widzi też zagrożenia dla polskich finansów publicznych, zwłaszcza ze strony ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. „Ta ustawa już działa, więc skalę jej szkodliwości dla poziomu zatrudnienia, finansów publicznych i przyszłych emerytur będzie można w najbliższych latach dokładnie ocenić” – twierdzi Gomułka.

Potencjalnym zagrożeniem dla gospodarki i przedsiębiorstw jest też  – zdaniem BCC – proponowana przez rząd nowa Ustawa o jawności życia publicznego. Przedsiębiorcy z uwagą śledzą również dyskusję na temat modyfikacji prawa dotyczącego rynku pracy.

Źródło: BCC