PKB zacznie powoli rosnąć, pierwsze półrocze ’23 to stagflacja, nie recesja

PKB zacznie powoli rosnąć, pierwsze półrocze ’23 to stagflacja, nie recesja
Stanisław Gomułka. Źródło: BCC
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny ekonomista BCC Stanisław Gomułka komentuje najnowsze dane GUS dotyczące koniunktury gospodarczej.

Produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób zmniejszyła się o 1,4 proc. r/r, wobec spadku o 2,8 proc. r/r w maju.

Natomiast w branżach eksportowych w czerwcu ’23 miał miejsce wzrost produkcji o 7,2 proc. r/r wobec wzrostu o 2,8 proc. r/r w maju, podobnie jak w budownictwie, w którym odnotowano wzrost produkcji  o 1,5 proc. r/r.

Czytaj także: Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia perspektywy światowej gospodarki

Stagflacja – recesja

W przypadku całego PKB mieliśmy spadek o 0,3 proc. r/r w I kwartale ’23. Zatem wobec inflacji CPI około 15 proc.

Stopa procentowa NBP pozostaje na niezmienionym poziomie – 6,75 proc., czyli realna stopa procentowa  od depozytów i gotówki jest silnie ujemna.

– To oznacza, że podatek inflacyjny jest duży, w skali roku 2023 może wynieść około 120-150 mld zł. W trakcie roku 2023 mamy już i będziemy mieć nadal, zgodnie z oczekiwaniami NBP i niezależnych ekonomistów, znaczny spadek inflacji, z poziomu ponad 18% w styczniu do około 12% teraz i 8-10% w grudniu.

Ten spadek inflacji spowodował, że realne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób wzrosły po raz pierwszy od lipca 2022 – podkreśla Stanisława Gomułka, główny ekonomista BCC, minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Narodowej Rady Rozwoju.

Ekspert BCC zwraca uwagę, że: czerwiec nie przyniósł poprawy w relacjach prawnych i finansowych Polski z UE, z bardzo dużymi stratami dla kraju. Te straty teraz to między innymi zamrożenie inwestycji infrastrukturalnych przez władze lokalne.

Pomimo zerowego tempa wzrostu PKB, stopa bezrobocia pozostaje na niskim i stabilnym poziomie.

– Na plus należy zaliczyć utrzymywanie się nadwyżki w bilansie handlowym i płatniczym Polski,  w konsekwencji  umocnienie kursów złotego wobec euro oraz dolara. To  zmniejsza koszt importu dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, sygnalizuje wzrost zaufania do polskiej gospodarki na rynkach finansowych, oraz powoduje  zmniejszenie inflacji.

Duży dopływ zboża z Ukrainy na wiosnę  jest teraz dużym problemem dla rolników, ale obniżył ceny zboża (cena tony pszenicy spadła z około 1500 zł do około około 750 zł teraz) i podwyższył zyskowność produkcji zwierzęcej – twierdzi ekspert BCC.

Czytaj także: Główny ekonomista KIG: inflacja spadnie do 6,5-7% na koniec 2023 roku

Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

– Wchodzimy w okres żniw z niejasnymi efektami dużych zmian klimatycznych na plony i ceny owoców, warzyw i zbóż.

W strefie euro i USA banki centralne nadal podnoszą stopy procentowe.

Natomiast RPP sygnalizuje możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych 2-3 kwartałach. Rezultatem będzie utrzymanie się w Polsce inflacji znacząco powyżej celu 2,5% oraz spadek inflacji w strefie euro, UK i USA do poziomu bliskiego 2%  w roku przyszłym.

Stopa bezrobocia po obu stronach stronach Atlantyku pozostanie na niskim poziomie, a tempo wzrostu PKB zacznie powoli rosnąć, do poziomu 1-2% w krajach wysoko rozwiniętych i około 3-5 % w krajach doganiających – podsumowuje Stanisława Gomułka.

Czytaj także: Jak Taylor SwiftBeyoncé oraz filmy Barbie i Oppenheimer pobudzają gospodarkę?

Źródło: BANK.pl