Generatywna AI rewolucją na miarę wprowadzenia Internetu

Generatywna AI rewolucją na miarę wprowadzenia Internetu
Paweł Białka i Robert Lidke
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tym, jak przygotować bank na przyszłość napędzaną sztuczną inteligencją mówił podczas konferencji IT@BANK Paweł Białka, Executive Partner, Gartner Poland Sp. z o.o. Po swojej prezentacji udzielił wywiadu portalowi BANK.pl.

Jego zdaniem okres pięciu lat to horyzont czasowy, w którym można próbować przewidzieć jak będzie następował rozwój sztucznej inteligencji – i tym zajmują się analitycy Gartnera.

„W przeciągu najbliższych pięciu lat technologia generatywnej sztucznej inteligencji ma wszelki potencjał, aby zostać technologią rewolucyjną na miarę wynalezienia Internetu. I dotyczy to nie tylko bankowości, dotyczy to absolutnie wszystkich dziedzin naszego życia” – powiedział Paweł Białka.

Jak zauważył – już dzisiaj, 11 miesięcy po udostępnieniu  pierwszych darmowych dostępów do technologii ChatGPT nastąpiła ogromna rewolucja w edukacji na praktycznie każdym poziomie. Nastąpiła rewolucja w usługach, w sposobie komunikacji klientów z usługodawcami.

Co banki zyskują na generatywnej sztucznej inteligencji?

Stwierdził, że generatywna sztuczna inteligencja już pozwala i pozwoli bankom w najbliższych 5 latach zoptymalizować w sposób radykalny wyliczanie ryzyka i lepiej dopasować oferty do klientów, a to spowoduje szybszą, bardziej spersonalizowaną obsługę klientów, będą powstawały bardziej spersonalizowane produkty.

„5% banków na świecie już wdrożyło generatywną sztuczną inteligencję produkcyjnie. 37% oczekuje, że to wdrożenie zakończy się w przeciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czyli w sumie 42% banków już wdraża to rozwiązanie. Tak wynika z naszych badań przeprowadzonych 2 miesiące temu”

W jego opinii osoby zarządzające bankami, które nie mają planów wprowadzenia generatywnej sztucznej inteligencji, wkrótce będą musiały szukać innego miejsca pracy.

„Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji, zwłaszcza tych podstawowych, niemal darmowych narzędzi, które są dostępne w chmurze już stanowi pewien standard korporacyjny. Skoro wszyscy ją będą wykorzystywać, to korzystanie z niej nie da nam przewagi konkurencyjnej. Natomiast niewykorzystanie GenAI spowoduje, że nasz bank będzie do tyłu w stosunku do konkurencji” – powiedział Paweł Białka.

Jak w banku wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję?

Mówiąc o tym, jak wprowadzać generatywną AI w bankach, Paweł Białka sugerował na początek wykorzystywanie ogólnie dostępnych narzędzi sztucznej inteligencji w chmurze, które nie wymagają udostępniania danych posiadanych przez bank. Narzędzia te opierają się o publicznie dostępne dane.

Wspomniane narzędzia bank może wykorzystywać np. w komunikacji marketingowej, ocenie perspektyw rynkowych, ocenie ryzyka, i przyszłego prawdopodobnego kształtowania się stóp procentowych na różnych rynkach.  

W drugim kroku należy zaangażować GenAI do działań opartych na danych posiadanych przez bank.

Źródło: BANK.pl