Generali przejmuje emerytalny biznes NNLife PTE

Generali przejmuje emerytalny biznes NNLife PTE
Fot. stock.adobe.com/Игорь Головнёв
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
31 stycznia 2023 roku została zawarta finalna umowa dotycząca przejęcia przez Generali zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE (dawniej MetLife) od Grupy NN. Wcześniej - 27 stycznia br. - zgodę na przejęcie zarządzania wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Transakcja została również zatwierdzona przez odpowiednie podmioty antymonopolowe, w tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), poinformował Ubezpieczyciel.

Transakcja przewiduje przeniesienie na Generali PTE zarządzanie funduszami NNLife OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) i NNLife DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny) oraz nabycie w tym celu odpowiednich składników przedsiębiorstwa.

Generali PTE S.A., należące do Grupy Generali,  podpisało, 12 września 2022 r., warunkową umowę nabycia przedsiębiorstwa od ówczesnego MetLife PTE S.A. (obecnie NNLife PTE S.A.), należącego do holenderskiej międzynarodowej Grupy NN.

Obecnie wszystkie warunki umowy przedwstępnej zostały spełnione, w tym uzyskano zgody KNF i UOKiK, dzięki czemu możliwe było podpisanie umowy finalnej.

Po przejęciu, Generali awansuje w rankingu otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na 4. miejsce  pod względem aktywów pod zarządzaniem z prawie 13% udziałem w rynku i 20 mld zł aktywów oraz 3. miejsce biorąc pod uwagę liczbę członków z blisko 16% udziałem w rynku z 2,4 mln klientów (według danych na 30.12.2022).

Czytaj także: Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Generali PTE na przejęcie funduszy NNLife

Generali jako Lifetime Partner

Josef Benes, CEO Generali Investments CEE, powiedział:

– Ta transakcja  wzmocni naszą pozycję w zakresie zarządzania aktywami w Polsce, która jest  jednym z naszych kluczowych rynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu będziemy rosnąć na rynku emerytalnym, jednocześnie rozszerzając nasze ambicje bycia partnerem na całe życie (Lifetime Partner) na ten ważny segment klientów.

Piotr Pindel, prezes Generali PTE, dodał:

– Cieszymy się, że będziemy mogli przyjąć dotychczasowych członków NNLife OFE (MetLife OFE) i NNLife DFE (MetLife DFE) pod skrzydła funduszy Generali. Witam również bardzo serdecznie pracowników NNLife PTE.

Czytaj także: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i MetLife TUnŻiR: zakończenie fuzji pod względem prawnym

Co z dotychczasowymi klientami OFE w NN?

W przypadku klientów OFE przeniesienie do Generali OFE następuje automatycznie. Natomiast ze wszystkimi osobami, które posiadają DFE, Generali będzie kontaktować się indywidualnie, by im przedstawić wymagane kroki.

Warto dodać, że Generali DFE zajmuje wysokie pozycje w  rankingu przygotowywanym co roku przez Analizy.pl. Zarówno w 2021, jak i  w 2022 Generali DFE zajęło drugie miejsce w rankingu ogólnym, a  w punktacji za wyniki – było pierwsze.

Czytaj także: Generali ponownie w Dow Jones Sustainability World Index oraz Dow Jones Sustainability Europe Index

Źródło: Generali Polska