FTBS 2022: kilka refleksji przed tegorocznym Forum

FTBS 2022: kilka refleksji przed tegorocznym Forum
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed zbliżającym się kolejnym Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które zostało zaplanowane na 24 i 25 maja br. warto pokusić się o cztery refleksje związane z technologią w sektorze bankowości spółdzielczej, pisze w komentarzu Piotr Matwiej, doradca zarządu Związku Banków Polskich.

Refleksja pierwsza – wcześniejsze działania Związku Banków Polskich związane z inicjowaniem prac nad projektami technologicznymi poparte podpisywaniem listów intencyjnych w zakresie BS – API pozwoliły sprawnie przygotować się do wyzwań jakie postawiła przed bankowcami pandemia i praca zdalna.

Był to szczególny okres, w którym aktywność banków zrzeszających w obszarze technologicznym poddana była próbie czasu, ale i prowadziła do zmiany podejścia w strategiach poszczególnych zrzeszeń w zakresie wdrażania wspólnych rozwiązań technologicznych. 

Druga refleksja związana jest z przygotowaniem sektora bankowości spółdzielczej do wykorzystania technologii w sprawnym wdrażaniu programów pomocowych, socjalnych i społecznych, które były realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach utrzymującej się pandemii Covid- 19.

Te działania w pełni uzasadniały podejmowanie wyzwań przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze, i potwierdziły, że bankowość spółdzielcza nadąża za wprowadzaniem zmian technologicznych na równi z bankami komercyjnymi.

Czytaj także: FTBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych i firm obsługujących sektor spółdzielczy

Automatyzacja sprawozdawczości

Kolejna refleksja dotyczy projektów edukacyjnych realizowanych przez Związek Banków Polskich w tym Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, gdzie jednym z poruszanych tematów były zagadnienia związane z optymalizacją sprawozdawczości realizowanej przez banki.

Działania te przyczyniły się do rozwinięcia tematu sprawozdawczości jak istotnego elementu służącego optymalizacji kosztów po stronie banków co było szczególnie widoczne w okresie utrzymywania się niskiego poziomu stóp procentowych i w czasie zdalnej pracy.

Te wydarzenia stały się impulsem dla dalszych działań w obszarze badawczym organizowanym w ramach WIB PAB, którego widocznym rezultatem było m.in. webinarium ” Problemy obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej.”

Z ogromnym uznaniem patrzymy na podejmowane działania przez banki zrzeszające w obszarze sprawozdawczości, które zmierzają do organizacji tych procesów z udziałem banków spółdzielczych w poszczególnych grupach. Wiemy, że procesy te są realizowane i mamy nadzieję, że w ramach tegorocznego Forum Technologii Banków Spółdzielczych będziemy mogli się zapoznać z podejmowanymi działaniami w zakresie automatyzacji sprawozdawczości obowiązkowej za pośrednictwem banków zrzeszających.

Warto dostrzegać nawet najmniejsze inicjatywy, bo to one mogą być kluczowe

Ostatnia refleksja dotyczy II edycji Konkursu Spółdzielcza Technologia Roku, w której chcemy promować i pokazywać rozwiązania technologiczne, prace zespołowe, służące ukazywaniu bogactwa rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w sektorze bankowości spółdzielczej. Sektor ma się czym pochwalić.  

I refleksja ogólna: w procesie zmian technologicznych każde działanie na pozór oderwane od innych zdarzeń może prowadzić nas do zaskakujących wniosków, w których droga zmian technologicznych nie rozpoczyna się od wielkich kroków, ale prowadzi, każdy z tych drobnych kroków do rozwiązań mających kluczowe znaczenie dla tworzenia rewolucyjnych rozwiązań w sektorze bankowości spółdzielczej w przyszłości.

Stąd warto dostrzegać na pozór niewielkie działania w obszarze technologii.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
24-25 maja 2022 r.
Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa
Rejestracja: aleBank.pl/FTBS

Zapraszamy!

Źródło: aleBank.pl