Informacja z posiedzenia Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP – 6 lipca 2022 r.

Informacja z posiedzenia Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP – 6 lipca 2022 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 6 lipca 2022 r. odbyło się zdalne posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych i banków zrzeszających oraz systemów ochrony instytucjonalnej Członkowie Związku Banków Polskich.

Przedmiotem posiedzenia Sekcji było omówienie sytuacji sektora bankowości spółdzielczej wobec nadchodzących wyzwań, zapoznanie się z działaniami podejmowanymi w związku z wprowadzeniem tzw. wakacji kredytowych oraz zmiany WIBOR.

Ponadto przedstawienie aktualnej informacji  na temat programów publicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju z udziałem banków spółdzielczych oraz zapoznanie się z PolishCloud 2.0 ‒ Standard wdrożenia usługi chmury obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Czytaj także: Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej dotyczące ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu na stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych

W ramach dyskusji uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na wyzwania przed jakimi staje sektor bankowości spółdzielczej wobec zmian regulacyjnych związanych z wakacjami kredytowymi, kredytami o stałej stopie, koniecznością prowadzenia analiz i wykorzystywania badań do pełniejszej aktualizacji oceny warunków funkcjonowania banków spółdzielczych, znaczenia edukacji finansowej, zakładania rachunków dla obywateli Ukrainy, zapowiadanych zmian w związku z odwołaniem stanu pandemii.

Dodatkowo w ramach współpracy międzynarodowej zwrócono uwagę na taksonomię, znaczenie technologii nakierowanej na ochronę środowiska naturalnego, dostosowanie do zmian dotyczących emisji zielonych obligacji, prac prowadzonych w ramach cyfrowej waluty, kwestie stabilności finansowej oraz stosowane sankcje w związku z wojną w Ukrainie.

Podziękowano również wszystkim bankom za współpracę i wsparcie w okresie pandemii Covid-19 oraz za zaangażowanie w działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Czytaj także: Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o wakacjach kredytowych i sytuacji sektora bankowego

W ramach oceny sytuacji wskazano na dystans, jaki dzieli banki w Polsce w zakresie rentowności od sektora światowego, w szczególności zwrócono uwagę na utrzymujące się tendencje w zakresie zagrożeń wynikających z wysokiej inflacji, omówiono skutki podwyżek stóp procentowych, zmiany dotyczące portfela papierów wartościowych, a także przedyskutowano konsekwencje spadku funduszy własnych banków oraz zagrożenia wynikające z możliwego przyrostu NPL.

Jednocześnie uczestnicy zapoznali się z podejmowanymi działaniami bieżącymi, legislacyjnymi i współpracą międzynarodową jaką Związek Banków Polskich prowadzi aktywnie na rzecz swoich członków.  Wskazano na potrzebę utrzymania silnego sektora bankowego w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na podejmowanie działań w zakresie zapowiadanych tzw. wakacji kredytowych.

Członkowie Sekcji zapoznali się z informacją na temat prac Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej i przyjęli Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej w zakresie ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu  na stabilne funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej z dnia 6 lipca 2022 r., które stanowi załącznik do przedmiotowej informacji TUTAJ

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowane raporty i opracowania stanowiące podstawę dla wzajemnej wymiany poglądów.

Piotr Matwiej,

doradca Zarządu ZBP.

Źródło: aleBank.pl