Forum Usług Płatniczych 2018: w Polsce ponad połowa transakcji realizowana z użyciem kart płatniczych. Perspektywy na przyszłość

Forum Usług Płatniczych 2018: w Polsce ponad połowa transakcji realizowana z użyciem kart płatniczych. Perspektywy na przyszłość
Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecnie średnio w Europie i w Polsce ponad połowa wszystkich transakcji płatniczych jest realizowanych z wykorzystaniem kart płatniczych. W Niemczech wskaźnik ten wynosi tylko 21%. Od 2012 roku rozwijają się płatności natychmiastowe. Warto też dyskutować o konkurencyjności naszych systemów płatności, podkreślano na tegorocznym Forum Usług Płatniczych.

Obecnie średnio w Europie i w Polsce ponad połowa wszystkich transakcji płatniczych jest realizowanych z wykorzystaniem kart płatniczych. W Niemczech wskaźnik ten wynosi tylko 21% #ForumUP #ZBP #płatności @MastercardPL @VISA_PL @uknf @bezgotowkowo @PPrzysz

Otwierając tegoroczne Forum Usług Płatniczych, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP przypomniał, że obecna edycja konferencji jest już siódmą.

O polskim systemie płatniczym, jego głównych etapach rozwoju oraz stanie obecnym mówił w trakcie swojego wystąpienia, Adam Tochmański, dyrektor Departament Systemu Płatniczego w NBP. W tym roku weszła nowa wersja systemu SORBNET2, a w wiosną 2019 roku będzie dostępna wersja 7.0 tego systemu. Na razie nie wiadomo czy i kiedy powstanie system SORBNET3. Wspomniał również o systemie TARGET2 i planowanych w nim zmianach. W Polsce funkcjonuje obecnie kilka kartowych schematów płatniczych i sześć innych schematów płatniczych nadzorowanych przez NBP. Jeśli chodzi o poziom ubankowienia społeczeństwa w naszym kraju, to jest ono coraz bliższe średniej odnotowanej w UE. Jak stwierdził, obecnie płatności gotówkowe spadły do 63%. Z kolei wartość wskaźnika udziału oszustw w transakcjach kartowych w Polsce jest najniższa w Europie. Wspomniał też o projekcie PolishAPI i jego znaczeniu dla bezpieczeństwa płatności po wprowadzeniu dyrektywy PSD2.

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych 2018. PSD2: istnieje ryzyko utraty zaufania przez banki >>>

Tokenizacja jest uniwersalnym fundamentem rozwoju płatności. Przekonywał o tym Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce. Karta płatnicza jest dziś często zwirtualizowana. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii tokenizacji, opatentowanej w USA w 2014 roku. Każda karta wydana w systemie Visa może być obecnie poddana tokenizacji.

PSD2 – potencjał i wyzwanie

W tej części poruszano problematykę związaną z otwartą bankowością i wdrożeniem przepisów dyrektywy PSD2. Główne wyzwania dla nadzoru nad dostawcami usług płatniczych przedstawił Emil Radziszewski, zastępca dyrektora Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jak stwierdził, PSD2 koncentruje się na promocji konkurencji w realizacji płatności na rynku. Dyrektywa nie skupia się na ocenie ryzyka. Na rynku pojawią się nowe rodzaje usług płatniczych i rodzaje ich dostawców w tym małe instytucje płatnicze. Podmioty te nie są licencjonowane, a tylko podlegają rejestracji. Dotyczy to też dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do rachunku klienta banku. Wspomniał również o piaskownicy regulacyjnej UKNF.

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych 2018: rozwój obrotu bezgotówkowego to korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców >>>

Nowe horyzonty bankowości otwartej

Open Banking a standaryzacja interfejsów to temat wystąpienia Macieja Kostro, doradcy zarządu ZBP. Przedstawił on standard PolishAPI i jego miejsce w otwartej bankowości jako takiej. Obecnie standard obejmuje tyko usługi w ramach zgodności z dyrektywą PSD2, ale w przyszłości mogą do niego być dodane standardy dotyczące usług „premium”. Omówił też inne inicjatywy europejskie związane z interfejsami dla otwartej bankowości, w tym opracowane przez Grupę Berlińską, które zdobywają coraz więcej użytkowników.

Nowe horyzonty bankowości otwartej przedstawił Tomasz Owczarek z firmy Mastercard. Mówił między innymi o rozwiązaniach wprowadzanych w Australii i Nowej Zelandii. Tu różnicą w stosunku do regulacji europejskich jest np. wymóg podpisania umowy pomiędzy firmą, która chce świadczyć usługi klientom, a bankiem. Wspomniał też o sytuacji na rynku amerykańskim. Jest też kilka strategii biznesowych związanych z otwartą bankowością w tym o strategii dostawcy usługi premium i agregowania informacji z innych banków. Pokazał zakładkę, która pojawiła się np. w aplikacji mobilnej mBanku, która sugeruje, że pojawią się informacje o kontach klienta również w innych bankach. Mastercard zamierza udostępniać od przełomu marca i kwietnia przyszłego roku usługi dla otwartej bankowości, między innymi globalny hub API, profilowanie organizacji TPP, czy np. platformy do rozwiązywania sporów pomiędzy stronami.