Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Nowoczesne technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Nowoczesne technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych
Krzysztof Kokot na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Każdy rok przynosi nowe oferty produktowe w bankach. Podczas drugiej sesji tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej przybliżono kilka rozwiązań, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i które uznano za interesujące - tak dla bankowców, jak i dla klientów.

Każdy rok przynosi nowe oferty produktowe w bankach #ForumTechnologiiBS #CPBiI #ZBP #MiesięcznikNBS #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze #banki

Interesującą prezentację przedstawił dr Krzysztof Kokot, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Przedstawił perspektywy rozwoju pracowników banków spółdzielczych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Podkreślił, że koszty szkoleń można obecnie zmniejszyć, wykorzystując środki unijne. Jeśli instytucja chce z takiego dofinansowania skorzystać, to powinna wybrać firmę szkoleniową zarejestrowaną w BUR. Banki spółdzielcze w większości spełniają kryteria uczestnictwa (z dofinansowania korzystają bowiem małe i średnie firmy). W programie mogą brać udział podmioty działające w większości województw naszego kraju i uzyskać zwrot kosztów nawet do 90% wartości szklenia.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Jak nowe technologie mogą pomóc bankom spółdzielczym?

Po wysłuchaniu wspomnianej prezentacji rozmawiano o nowoczesnych technologiach jako platformie do dalszego rozwoju banków spółdzielczych. O TCO, czyli praktycznym rozwiązaniu w zakresie druku i o zgodności urządzeń z rozporządzeniem RODO mówił Robert Reszkowski, Business Sales Manager w firmie Epson Europe B.V. oddział w Polsce. W firmie Epson nie stosuje się np. praktyki przechowywania danych w urządzeniu, ale na serwerze, co jest bardziej bezpieczne. Prelegent omówił zasady kontroli dostępu do urządzeń. Przedstawił tzw. druk podążający i wydruk poufny. Stosowany przez firmę system zapewnia raportowanie, co dodatkowo dyscyplinuje użytkowników, którzy drukują tylko to, co jest im niezbędne do wykonania pracy. Okazuje się, że drukarki laserowe zużywają podczas pracy znaczne ilości energii elektrycznej, dlatego warto je zastąpić urządzeniami atramentowymi, znacznie oszczędniejszymi pod tym względem.

Robert Reszkowski na FTBS

Robert Reszkowski na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Daniel Sadkowski, prezes firmy Basement, przedstawił rozwiązanie Publikator – implementację trwałego nośnika, dopasowaną do specyfiki polskiej bankowości spółdzielczej. Omówił zasady, jakie musi spełniać trwały nośnik. Otóż, klient powinien być aktywnie powiadamiany o pojawieniu się dokumentu w serwisie banku, należy zapewnić jego niezmienność oraz dostęp doń nawet po zakończeniu umowy. Aplikacja jest łatwa do obsługi i umieszczona na serwerach firmy Asseco Data Systems, dlatego nie potrzeba jej instalować na komputerach w banku.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Regulacje: potężne koszty, a może nowe szanse?

 

Daniel Sadkowski na FTBS

Daniel Sadkowski na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

O wspólnych usługach dla zapewnienia compliance i zapobiegania wyłudzeniom oraz o tym, dlaczego razem jest łatwiej, przekonywał słuchaczy Dariusz Wojtas, Head of Product R&D w firmie IMPAQ. Omówił m.in. systemy AntiFraud Hub i kdprevent, które zostały wdrożone w Banku BPS. Podkreślił jedną z zalet tych rozwiązań, jaką jest łatwość ich integracji z innymi systemami i bazami danych. Przedstawił i omówił podstawowe elementy wspomnianych systemów.

Dariusz Wojtas na FTBS

Dariusz Wojtas na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Znamy laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Jolanta Sadowska, dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Pionu Banki Spółdzielcze w firmie IT CARD, omówiła „Contact Center”, czyli całodobowe wsparcie klientów banku. Dziś contact center to nie tylko telefon, ale też inne kanały kontaktu z klientem, choćby takie jak chat, email, SMS itp. W systemie mogą być generowane raporty, co przydaje się m.in. przy monitoringu pracy operatorów i do planowania działań marketingowych. Zwróciła uwagę, że dziś niezbędny jest stały dostęp do systemu contact center.

Jolanta Sadowska na FTBS

Jolanta Sadowska na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Nikogo nie trzeba przekonywać, że automatyzacja procesów sprzedaży produktów bankowych to dziś jeden z szybko rozwijających się trendów w bankowości. Mówił o tym Paweł Krupa, kierownik zespołu Zarządzania Wymaganiami w firmie SoftNet. Jego zdaniem jednakowo ważne są: sprzedaż bezpośrednia, wykorzystanie bankowości elektronicznej jako kanału sprzedaży czy też strony WWW banku. W przypadku sprzedaży bezpośredniej warto wyposażyć pracownika w system, który ma wygodny interfejs. Bankowiec powinien otrzymać wszystkie niezbędne mu informacje o kliencie, ale nic więcej, o co system zadba, zapewniając przy okazji zgodność procesu z wymaganiami przepisów RODO.

Paweł Krupa na FTBS

Paweł Krupa na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Swoistym podsumowaniem sesji była prezentacja nowych rozwiązań technologicznych dla banków spółdzielczych przygotowanych TU Concordia. Mówił o tym Maciej Samson, menadżer ds. bancassurance w Concordia Ubezpieczenia. Jak stwierdził, dzięki integracji systemów np. CasePro i Rubinet można znacznie skrócić przygotowanie polisy ubezpieczeniowej przez pracownika. Bank spółdzielczy może przetestować system CasePro w środowisku udostępnionym przez SGB Bank. Jego pracownicy banku mogą też zostać przeszkoleni przez opiekuna z tego zrzeszenia.

Maciej Samson na FTBS

Maciej Samson na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji