Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – Nie zwlekaj! Dokonaj rejestracji!

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – Nie zwlekaj! Dokonaj rejestracji!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Rejestracja na tegoroczną edycję Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej na stronie: www.aleBank.pl/FTBS #FTBS

23-24 maja 2018 r.

Sangate Hotel Airport w Warszawie

Komitetu Obrony Robotników 32

 

Tematyka Forum:

SESJA I: Czy wdrożenie aktualnych regulacji może przynieść korzyści biznesowe?

SESJA II: Nowoczesne Technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych.

SESJA III: Zarządzenie 19/2016 Prezesa NBP. Jak zwiększyć jakość gotówki będącej
w obiegu?

SESJA IV: Cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów.

W forum uczestniczyć będą prezesi i wiceprezesi, dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Podczas wieczornego bankietu, nagrodzeni zostaną laureaci tegorocznego Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2018”.

Wyniki opublikowane zostaną w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Rejestracja: www.aleBank.pl/FTBS