Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Konieczna modernizacja technologiczna sektora

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Konieczna modernizacja technologiczna sektora
Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019 Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Modernizacja technologiczna bankowości Spółdzielczej jest konieczna – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w wystąpieniu rozpoczynającym obrady Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Aby skuteczniej realizować to odpowiedzialne zadanie, przedstawiciele banków zrzeszających, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich oraz dostawcy rozwiązań IT podpisali podczas Forum list intencyjny o współpracy w zakresie wykreowania jednolitych standardów informatycznych dla sektora oraz stworzenia narzędzi zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa.

#KrzysztofPietraszkiewicz, prezes #ZBP na #ForumTechnologiiBS: modernizacja technologiczna bankowości spółdzielczej jest konieczna #BankiSpółdzielcze #technologie #NajbliżejFinansów

– Dokąd zmierza światowa i polska bankowość? – zapytał prezes ZBP.

Spadek konkurencyjności lokalnego sektora finansowego

Wskazał on, iż wśród obecnych trendów mamy z jednej strony dążenie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług i mnogość regulacji sektorowych, z drugiej natomiast coraz silniejszy nacisk na wygodę i prostotę korzystania z usług finansowych oraz dostęp do własnego rachunku bankowego w każdej chwili i w dowolnym miejscu. Jak w tych realiach odnajduje się bankowość spółdzielcza? Niestety, w wielu obszarach daje się zaobserwować sukcesywny spadek konkurencyjności lokalnego sektora finansowego. Jednym z największych problemów jest konsekwentnie malejąca liczba udziałowców bankowych spółdzielni, co stanowi niekorzystny ewenement na tle innych krajów europejskich, w których bankowość spółdzielcza stanowi istotną siłę.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Silne wsparcie technologiczne dla spółdzielców >>>

– Kiedy w Europie Zachodniej liczba członków zwiększa się znacząco, w Polsce ich szeregi maleją o kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie – podkreślił prezes ZBP.

Problemem jest również „znacząco słabsze uzbrojenie techniczne i technologiczne” w przeliczeniu na jednego pracownika sektora spółdzielczego w porównaniu z sytuacją obserwowaną w bankowości komercyjnej. Dzieje się tak, pomimo iż lokalne instytucje bankowe mogą korzystać z istotnego przywileju, jakim jest zwolnienie z podatku od niektórych instytucji finansowych.

– Tę drobną przewagę regulacyjną bankowość spółdzielcza musi wykorzystać. Nie ma pewności, czy za jakiś czas bankowość komercyjna nie zostanie uwolniona od tych obciążeń albo też podatek obejmie cały sektor finansowy – przestrzegł Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes ZBP przytoczył również wnioski z drugiej edycji obrad konwentu na rzecz stabilności i rozwoju.

– Chcemy, aby polski sektor bankowości spółdzielczej oferował przyjazne usługi w obszarze detalicznym, do której to kategorii zaliczają się również wielomilionowe kredyty. Chcemy, aby banki spółdzielcze były stabilnymi i trwałymi centrami depozytowymi, kredytowymi, rozliczeniowymi i doradczymi dla społeczności lokalnej. Chcemy, aby następowała wyraźna poprawa konkurencyjności i zdolności rozwojowej polskiej bankowości, żeby szczególnej poprawie uległo zarządzanie ryzykiem bankowym, w tym kredytowym. Zależy nam na tym, by polska bankowość spółdzielcza zrealizowała projekty z obszaru outsourcingu, by powstały centra usług wspólnych, by były prowadzone wspólne prace badawcze i plany marketingowe. Chodzi wreszcie o to, aby polska bankowość spółdzielcza była utożsamiana z obszarem ekonomii społecznej i przeciwdziałaniem wykluczeniu finansowemu. To jest ważna misja tego segmentu rynku finansowego – dodał prezes ZBP.

Troska o jakość środowiska

Jednym ze szczególnie ważnych obszarów dla lokalnych społeczności jest troska o jakość środowiska, w szczególności powietrza i wody. W ten właśnie obszar mogą angażować się spółdzielcy, choćby przez finansowanie energetyki odnawialnej.

– To jest znakomity program, który możemy realizować wspólnie z władzami europejskimi i wspólnie z władzami lokalnymi – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Zaangażowanie spółdzielców w edukację finansową Polaków

Przypomniał on również o zaangażowaniu spółdzielców w edukację finansową Polaków poprzez udział w programach BAKCYL i Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W przedsięwzięciach tych w mniejszym lub większym stopniu bierze udział 170 banków lokalnych.

Potrzeba innowacyjnych rozwiązań

– Żyjemy w epoce cyfrowej, wszyscy jesteśmy podłączeni do globalnych mediów społecznościowych – podkreślił Błażej Mika, wiceprezes zarządu SGB-Banku.

Tak dynamicznie zmieniający się świat wymaga rzecz jasna odpowiednio szybkich innowacyjnych rozwiązań również po stronie lokalnych instytucji finansowych.

– Wierzę, że nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie byli w stanie zaoferować tak samo dobrych i innowacyjnych rozwiązań jak sektor komercyjny. Jednak aby osiągnąć ten cel, musimy się zmieniać, musimy patrzeć bardzo mocno na klienta, na jego doświadczenie, na to jak korzysta z bankowości. Musimy zacząć upraszczać pewne procesy, a to jest możliwe tylko dzięki postępującej digitalizacji i współpracy z partnerami z zewnątrz – dodał Błażej Mika.

Uważa on, że pewne zapóźnienie technologiczne może się okazać atutem, tak jak to stało się w przypadku polskiego sektora finansowego w dobie transformacji ustrojowej, kiedy to udało się niemal całkowicie ominąć etap czeków i przejść do kart płatniczych.

Podobnie twierdzi Paweł Gula, wiceprezes zarządu Banku BPS.

– Nieważne jak dużym bankiem jesteś, problemy masz dokładnie te same – powiedział wiceszef BPS, dodając, iż efektywne rozwiązywanie wielu problemów możliwe jest jedynie dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięć IT dla całego sektora. – Banki spółdzielcze muszą być zwinne, muszą zmienić podejście do klienta – zauważył.

Następnie głos zabrał Adam Haertle z serwisu Zaufana Trzecia Strona. W niezwykle plastyczny sposób omówił on zaawansowane techniki cyberprzestępców w obszarze psychotechniki i phishingu, wskazując, że zagrożenie to dotyczy nie tylko konsumentów, ale i dużych firm.

Podpisanie listu intencyjnego

Najważniejszym punktem Forum było podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie wykreowania jednolitych standardów informatycznych dla sektora oraz stworzenia narzędzi zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa. Dokument podpisali reprezentanci Banku Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Banku SA, firm informatycznych dostarczających technologie IT w bankowości spółdzielczej: Asseco Poland SA, NOVUM Sp. z o.o., SoftNet Sp z o.o., Altkom Software&Consulting Sp z o.o., I-BS Sp z o.o. oraz Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Źródło: aleBank.pl